Groene belastingen

Milieu- en energiebelastingen worden wereldwijd steeds relevanter naarmate bedrijven hun energiebeleid en duurzaamheidsstrategieën aanscherpen en overheden hun belastingstelsels voortdurend verder ontwikkelen.

Related topics Tax Tax compliance

Wat EY kan betekenen

Wereldwijd maken overheden in toenemende mate gebruik van belastingen om hun milieudoelstellingen te behalen. Veel landen bieden nu fiscale stimulansen om "groen" gedrag te bevorderen en leggen specifieke heffingen, rechten of energie- en milieubelastingen op om ongewenst gedrag te ontmoedigen en om inkomsten te genereren.

Uw bedrijf zal bij het nemen van investeringsbeslissingen rekening moeten houden met de groeiende rol van milieubelastingen, efficiënt gebruik van hulpbronnen en initiatieven voor CO2-neutrale initiatieven.

Hoewel de bedrijfsstrategie zich snel aanpast aan de voortdurende ontwikkeling van milieubelastingen, stimuleringsmaatregelen voor duurzaamheid en CO2-regelingen, zit de fiscale afdeling vaak niet aan tafel bij deze besprekingen. Bovendien zijn CO2-regelingen relatief nieuw en worden ze niet altijd als een fiscale functie gezien.

Nu energie- en milieubelastingen steeds belangrijker worden, staat het EY Sustainability Tax Network als betrouwbare adviseur voor bedrijven klaar om onder meer te helpen bij:

  • Vermindering van de operationele kosten: De totale exploitatiekosten kunnen worden verlaagd door ervoor te zorgen dat energie- en milieubelastingen tot een minimum worden beperkt, strategieën worden aangepast en lastenverlichtingen worden geïdentificeerd en uitgevoerd.
  • Verbetering van het investeringsrendement (ROI) van duurzaamheidsgerelateerde projecten: Door duurzaamheidsgerelateerde stimuleringsmaatregelen en overheidsfinanciering te benutten, kan de ROI van projecten, van investeringen in hernieuwbare energie tot energie-efficiënte verbeteringen, positief worden beïnvloed.
  • Risicobeperking: De dreiging van audits en boetes vanuit het oogpunt van energiebelasting kan worden verminderd door ervoor te zorgen dat aan alle nalevings- en rapportageverplichtingen wordt voldaan.
  • Thought leadership: Bedrijven willen ook begrijpen hoe milieubelastingen zich zullen ontwikkelen en hoe ze het overheidsbeleid kunnen beïnvloeden zodat het de gewenste resultaten bereikt zonder het bedrijfsleven onnodig ingewikkeld te maken.

Neem contact op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.