6 minuten leestijd 22 januari 2020

      Voetstappen in winterlandschap

Vier dingen die zakelijk leiders nu kunnen doen om waardecreatie op lange termijn te realiseren

Door Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

6 minuten leestijd 22 januari 2020

Het is tijd om ambitie te vertalen naar actie en accountability.

Het debat over de rol van het bedrijfsleven in de samenleving is niet nieuw. Toch heeft deze discussie recentelijk aan belang gewonnen: afgelopen augustus namen meer dan 180 CEO's bij de Business Roundtable publiekelijk afstand van het principe van voorrang voor aandeelhouders, ten gunste van de opvatting dat bedrijven verplichtingen hebben tegenover een bredere groep stakeholders. Met deze verklaring werd een concreet signaal afgegeven dat gevestigde zakelijk leiders een keerpunt hebben bereikt.

Het is goed nieuws dat meer bedrijven erkennen dat ze hun focus moeten verbreden en meer rekening moeten houden met hun mensen, gemeenschappen en klanten. Maar we weten dat ambitie alleen niet voldoende is. Hier volgen vier dingen die zakelijk leiders nu kunnen doen om waardecreatie op lange termijn te realiseren: 

1. Vergroot de betrokkenheid van uw mensen

Als zakelijk leiders weten we dat onze mensen tot onze belangrijkste stakeholders behoren. Het is simpelweg niet mogelijk om langetermijnwaarde te creëren zonder een betrokken gemeenschap van medewerkers. Wat u verder ook doet, het succes van een strategie blijft afhankelijk van de mensen die deze moeten uitvoeren. Daarom moeten leiders hun mensen de ruimte en de hulpmiddelen bieden die ze nodig hebben om te slagen, nu en op de lange termijn.

Dat betekent ook dat we anders moeten gaan denken over het loopbaantraject van individuele medewerkers. Door de snelle technologische ontwikkelingen is er een grote vraag naar nieuwe vaardigheden ontstaan. Loopbaanvoorbereiding is niet langer beperkt tot een korte periode of een reeks gestandaardiseerde stappen. In plaats daarvan moeten mensen hun functie doorlopend opnieuw evalueren en vormgeven, simpelweg om het tempo van de veranderingen bij te houden.

Organisaties kunnen hun mensen helpen om in deze onzekere wereld te slagen door bijscholingsprogramma's en andere, soortgelijke ervaringen te bieden. Dat verklaart mede waarom investeerders, toezichthouders en het bedrijfsleven mensen, vaardigheden en capaciteiten als strategische troeven beschouwen, en metrieken zoals personeelskosten, diversiteit, werving, verloop, opleiding en betrokkenheid worden gezien als kernelementen van duurzame groei.

2. Meet en rapporteer langetermijnwaarde

Bij al deze initiatieven is één ding duidelijk: om de focus te verleggen naar de lange termijn, moeten we af van de achterhaalde praktijk waarbij waarde wordt gemeten door naar de financiële prestaties op de korte termijn te kijken.

Kwartaalcijfers gelden niet langer als een accurate weerspiegeling van de langetermijnwaarde van een bedrijf in een wereld waarin talent, innovatie en sociale impact in laatste instantie bijdragen aan financieel succes. Tegenwoordig moeten we immateriële activa meten, zoals menselijk kapitaal, innovatie en onze impact op de samenleving, en deze activa vervolgens koppelen aan onze weloverwogen doelen.

Hoewel daarvoor een breed scala aan normen, metrieken en meetinstrumenten beschikbaar is, blijven managementteams en investeerders worstelen met complexiteit en een gebrek aan consistentie en vergelijkbaarheid. Dat is de reden waarom samenwerking en betrokkenheid zo belangrijk zijn: ze bevorderen consensus en vereenvoudiging en stellen ons uiteindelijk allemaal in staat om bij te dragen aan langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders.

3. Betrek uw zakelijke gemeenschap erbij

Als langetermijnwaardecreatie en een bredere kijk op stakeholders de nieuwe standaards moeten worden, kan dit niet aan individuele organisaties worden overgelaten. We zullen moeten samenwerken.

Het goede nieuws is dat er momenteel veel initiatieven voor samenwerking zijn op dit vlak.

Het Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC) heeft meer dan 30 bedrijven over de hele wereld met een totaal beheerd vermogen van USD 30 biljoen bijeengebracht voor de ontwikkeling van een framework dat bedrijven helpt hun gecreëerde langetermijnwaarde te meten en rapporteren. Onder leiding van de Coalition for Inclusive Capitalism en EY zoeken makers, beheerders en eigenaren al ruim anderhalf jaar naar overeenstemming over hetgeen waardoor langetermijnwaarde wordt gecreëerd en hoe die waarde kan worden gemeten.

Veel van de opgedane kennis is gebruikt bij een belangrijke, gezamenlijke inspanning die is georganiseerd door de International Business Council (IBC) van het World Economic Forum. Onder leiding van Klaus Schwab van het World Economic Forum en Brian Moynihan, IBC-voorzitter en CEO van de Bank of America, werken de WEF en de grote vier accountantskantoren samen om een aanpak te ontwikkelen voor het meten van duurzaamheid en de impact op de wereldgemeenschap, inclusief vooruitgang bij het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze inspanning is gericht op integratie en afstemming met normbepalers zoals het Global Reporting Initiative, het Sustainability Accounting Standards Board en andere belangrijke initiatieven die zich bezighouden met het meten van langetermijnwaarde en de impact op stakeholders, inclusief FCLT Global, Just Capital en de World Business Council for Sustainable Development.

Dat is wat we nodig hebben: samenwerking en betrokkenheid, gericht op convergentie, actie en uiteindelijk accountability. Als we een meer inclusieve toekomst willen creëren, moeten we onze krachten bundelen, een gedeelde visie ontwikkelen en een gezamenlijk engagement aangaan.

4. Ondersteun uw gemeenschappen en bescherm het milieu

Zakelijk leiders moeten hun gemeenschappen en het milieu tot hun belangrijkste stakeholders gaan rekenen. Het jeugdwerkloosheidspercentage is wereldwijd drie keer zo hoog als dat onder volwassenen1. Tegen 2030 zal automatisering wereldwijd naar verwachting 800 miljoen banen overbodig maken2. En als planeet zijn we nog ver verwijderd van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Dit zijn duidelijk immense maatschappelijke uitdagingen. Ze bieden ook een enorme kans voor het bedrijfsleven om een positieve kracht te zijn in de wereld.

Bedrijven hebben altijd een unieke rol gespeeld in de samenleving en kunnen markten vormen en gemeenschappen beïnvloeden op manieren die andere organisaties niet eenvoudig kunnen evenaren. Nu kunnen we die capaciteiten gebruiken om bij te dragen aan een hernieuwd vertrouwen in onze gemeenschappen, hun grootste uitdagingen aan te pakken en economieën over de hele wereld te versterken.

Het is ook steeds meer wat mensen van ons verwachten. In het Trust Barometer-rapport van Edelman uit 2019 meldt 76% van de respondenten dat CEO's veranderingen zouden moeten aanjagen in plaats van te wachten op maatregelen van de overheid.3

We leven in een opmerkelijke tijd. We beschikken over ongekende hulpmiddelen, kennis en vaardigheden, en als we die beter benutten, kunnen we veel van de zwaarste sociale en ecologische uitdagingen van onze wereld beantwoorden. Met EY Ripples willen wij een leidende rol spelen in de gemeenschappen waarin EY actief is. In 150 landen gebruiken we een schat aan talent en kennis en onze krachtige netwerken om langetermijnwaarde te creëren en onze purpose van een beter werkende wereld te realiseren. We beginnen bij onszelf door onze CO2-voetafdruk te evalueren en de nodige veranderingen door te voeren om deze te verkleinen.

Dit is een sleutelmoment voor het bedrijfsleven. Het is duidelijker dan ooit dat succes meer is dan het nettoresultaat: het gaat ook om het langetermijnperspectief van de mensen om ons heen. CEO's hoeven niet meer te kiezen tussen wat goed is voor het bedrijf en wat goed is voor hun stakeholders. Ze kunnen – en moeten – met beide rekening houden. 

Wanneer zet u de ambitie van langetermijnwaardecreatie om in actie? Praat mee met EY over dringende economische en sociale kwesties tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, dat wordt gehouden van 21 tot en met 24 januari 2020. Praat mee via ey.com/wef en door middel van #WEF20 en #BetterWorkingWorld

 • Bronnen weergeven

  1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/-publ/documents/publication/wcms_615594.pdf
  2. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
  3. https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-03/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf?utm_source=website&utm_medium=global_report&utm_campaign=downloads

Samenvatting

Bedrijven zien in dat ze een verplichting hebben jegens een bredere groep stakeholders, inclusief hun eigen mensen, gemeenschappen en klanten. De huidige definitie van succes blijft niet beperkt tot het nettoresultaat. Om het langetermijnsucces van hun bedrijf te verzekeren, zullen zakelijk leiders nu met elkaar moeten samenwerken en hun focus verbreden.

Over dit artikel

Door Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.