Slik tar du bærekraftig omstilling til neste nivå

Uansett hvor langt din bedrift har kommet i den grønne omstillingen, kan vi hjelpe deg videre. I EY har vi store ambisjoner på vegne av våre kunder.

En bedrifts reise mot en mer bærekraftig fremtid krever en drastisk endring av hele verdikjeden. Det krever endringer fra forsyningskjede til drift og til produktene eller tjenestene du leverer. Corporate Sustainability Reporting-direktivet må innarbeides i forretningsmodellen sammen med fremtidsrettet rapportering. Den bærekraftige omstillingen påvirker organisasjonsstruktur og ledelse, inkludert C-suiten, ansatte, logistikk, rapportering og skatt. Bærekraft er alles ansvar.

Det betyr at ledelsen må navigere i et hav av nye regler og lovverk. Med dette kommer det en forventning om at selskapet reduserer sine utslipp betydelig, reduserer avfall og akselererer den bærekraftige omstillingen, i et stadig økende tempo.

Kontakt oss. La oss ta neste steg på din bærekraftige reise sammen

Hvor langt har din bedrift kommet på den bærekraftige reisen?

Sustainability staircase model

Det er viktigere enn noen gang å ta grep mot klimaendringene. I EY er vi opptatte av å hjelpe næringslivet med den bærekraftige omstillingen og gjøre bærekraft til god forretning, som skaper langsiktig verdi for organisasjonen, samfunnet og planeten. Derfor har vi investert massivt i teknologi og i våre folk. Vi har kompetanse, vi har kunnskap, og vi har sterke digitale og innovative løsninger som kan hjelpe din bedrift med å utvikle og iverksette mer bærekraftige løsninger. Vår norske og internasjonale erfaring og kunnskap kan hjelpe din bedrift med å skape større verdier fra omstillingen.

Vår tilnærming til å skape en mer bærekraftig fremtid for din virksomhet

For å få verdifull innsikt og skape endring trenger du en rådgiver med omfattende kunnskap. Våre team har mer enn 20 års erfaring innen bærekraft og ESG-tjenester. Vi kombinerer knivskarpe, tekniske ferdigheter og løsninger på tvers av ulike forretningsutfordringer. Det er fire kjerneelementer i enhver omstillingsreise for bærekraft. Vi kaller det verdistyrt bærekraft; en tilnærming som beskytter og skaper nye verdier for næringslivet, mennesker, samfunnet og verden som helhet.

Revurder strategiene dine

Bærekraftige strategier resulterer i langsiktig verdi for aksjonærer og andre interessenter. Vi hjelper deg å revurdere strategiene dine slik at de også skaper verdi gjennom å ta risiko og identifisere nye konkurransemuligheter.

Hvordan kan du tenke nytt om din bærekraftigstrategi slik at den både skaper og beskytter verdier?

Sett turbo på omstillingen

Gjør dine ambisjoner på bærekraft om til handling ved å optimalisere og akselerere omstillingen. Vi setter søkelys på hele organisasjonen, leverer komponenter for en sterk business case, utfører og akselererer endringsprosjekter på tvers av hele verdikjeden og underbygger den med finansiell og ESG-rapportering og innsikt.

Hvordan kan du akselerere din grønne omstilling ytterligere?

Styring og operasjonalisering

Effektiv ledelse er nøkkelen til å gjøre bærekraft til ditt sterkeste konkurransefortrinn. Vi hjelper deg med å integrere ESG-styring av bærekraftsarbeidet og levere strømlinjeformet og digitalt støttet drift som en del av vanlig forretningsdrift, også som en "administrert tjeneste".

Hvordan kan din driftsledelse bli mer dynamisk og skape større verdi?

Skap tillit

Del en overbevisende og tillitsvekkende historie, og rapporter eller vis frem effekten av ESG, dine bærekraftsambisjoner og -initiativer med dine interessenter. Dette møter også de skiftende kravene fra regulatorer, investorer og andre sentrale interessenter, og det styrker tilliten.

Hvordan kan du vise frem dine fremskritt innen bærekraft?

Alle reiser starter med det første steget. Kontakt en av våre EY Sustainability-rådgivere for å finne ut hvordan du kan sette fart på bærekraftig omstilling i virksomheten din.

 

Hvis du ønsker å ringe en av våre EY Sustainability-rådgivere direkte: +47 24 00 24 00

Mother points at wind turbines while holding daughter right

Verdantix utnevner EY til leder i 2022 Green Quadrant

EY har blitt posisjonert som en leder i Verdantix Green Quadrant i ESG og Sustainability Consulting 2022.

Les mer