Bilde av Helene Raa Bamrud
Jeg bistår selskaper i deres rapportering og omstillling til netto nullutslipps- og naturpositive virksomheter som hensyntar sosiale forhold.

Helene Raa Bamrud

Partner, Nordic Sustainability Consulting leader and EMEIA Sustainability Risk Leader, EY Norge

Helene ønsker å bidra til et rettferdig og bærekraftig samfunn. Hun elsker å gå på ski, tilbringe tid med venner og familie og nyte friluftsliv. Gift og har en sønn.

Kontor Oslo, NO

Helene er nordisk leder av bærekraftstjenester i EY Consulting, og ansvarlig for ESG risk tjenesteområde i Consulting EMEIA. Hun har vært partner i over 20 år og har hatt flere nasjonale og internasjonale lederstillinger bl.a. som forretningsområdeleder for risk tjenester. Helene bygget opp forretningsområde fra 30 til over 100 ansatte som omfattet ESG risk, cyber risk, fraud risk, governance, risikostyring og internkontroll. Hun har også erfaring fra Utenriksdepartement hvor hun jobbet med EU forhandlingene i to år.

Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en Master of Arts i EU anliggende fra College of Europe i Belgia. I 2021 tok hun et åtte ukers kurs ved Cambridge University innenfor bærekraft.

Building a better working world – slik gjør Helene en forskjell

Helene har bidratt til bedre styring og kontroll i offentlig eide og private virksomheter siden 2004 og har bred erfaring fra virksomhetsstyring. Hun har bl.a. bistått virksomheter i å evaluere, og utvikle velfungerende styringssystemer for å forebygge og avdekke finansielle, kommersielle, operasjonelle, compliance og ESG risikoer. Hun er ekspert på governance, risikostyring og internkontroll hvorav ESG risikoer har vært hovedfokus de siste årene. Hun har ledet implementeringsprosjekter knyttet til nye regelverk som f.eks. Sarbanes-Oxley Act 404 og åpenhetsloven. Hun har vært internrevisor for store offentlig eide virksomheter og har vært rådgiver for konsernledelser og styrer. Hun har ledet flere evalueringsprosjekter for offentlig sektor hvorav mange innenfor sirkulærøkonomi.

Kontakt Helene