3 dakika okuma süresi 18 Kas 2019
Uçan adamın havadaki görüntüsü

İyi fırsatlar bulmak zorlaştıkça, gayrimenkulün M&A iştahı azalıyor

3 dakika okuma süresi 18 Kas 2019

Kaynakları göster

  • CCB 21 Real estate highlights (pdf)

    İndir 317 KB
  • Global Capital Confidence Barometer – Edition 21 (pdf)

Çoğu gayrimenkul yöneticisi, M&A ile dijital dönüşüm geliştirerek büyümeyi umuyor.

Küresel ekonomi, 10 yıllık ekonomik genişlemeden yeni geçti. Tarihsel açıdan düşük faiz oranları ve yüksek tüketici güveni sağlayan, olağanüstü bir borsanın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Fakat, burada bir spor terimi kullanarak; artık gayrimenkul yaşam döngüsünde ekstra atışlara girdiğimizi söyleyebiliriz. EY Küresel Sermaye Güven Barometresi'nin son baskısı tarafından da desteklenen bir görünümle; artık iyi fırsatları bulmak zorlaşıyor.

Son üç yıl içinde anlaşma yapma planları ile ilgili beklentiler, 10 yıllık Sermaye Güven Barometresi tarihinde ilk kez ortalamanın altına düştü. Geçmiş altı ayın %53'üne kıyasla, gayrimenkul yöneticilerinin sadece %38'i; gelecek yıl için M&A planları olduğunu belirtiyor. Bu rakamlarda, gayrimenkul şirketlerinin daha tedbirli olduğuna ve stratejik işlemlerin takibi ve kapatılmasının daha fazla zaman aldığına dair açık bir işaret var. Gayrimenkul yöneticilerinin neredeyse üçte ikisi, saldırgan ve rekabetçi tekliflerin önümüzdeki 12 ay içinde artacağını düşünerek hazırlanıyor. 10 kişiden yedisi, özel sermayenin varlıkların büyük çoğunluğunu devralmasını bekliyor. Aynı sıralarda, yaklaşık üçte ikisi; teknoloji ve dijitalleşmenin etkisiyle sektörler arası M&A işlemlerinde bir artış bekliyor.

Kaynakları göster

Gayrimenkul yöneticileri; dijital teknolojiyi, mevcut işlerini geliştirmek için inovasyon amaçlı değil hala sahip oldukları işi korumak için kullanıyorlar

Değer elde etmenin giderek zorlaştığı bir ortamda, gayrimenkul şirketleri; rekabet avantajı elde etmelerine destek olması için teknolojiye; özellikle de veri ve analize başvuruyorlar. Marjlar geleneksel emlak varlıkları üzerinde sabitlendikçe; şirketler, altyapıdan fiber optiğe ve reklam panolarına kadar geleneksel olmayan varlıkları portföye dahil ederek, ikincil piyasalarda ve fırsatçı gayrimenkullerde daha çok risk alıyorlar. Veri ve analiz araçları, diğerlerinin araştırmayabileceği alanlarda gayrimenkul şirketlerinin fırsat bulmalarına destek oluyor.

Gayrimenkul yöneticilerinin yarısından fazlası (%54); harici kurumsal risk sermayesi (CVC) fonları, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar ve birleşme ve satın almalar (M&A) yoluyla dijital varlıklara yatırım yaparken; %44'ü ,kurum içi veya dahili CVC fonları aracılığıyla yaptıklarını belirtiyor.

Yöneticilerin %75'inin, dijital teknolojinin iş stratejisi üzerindeki dönüşümsel etkisi konusunda net bir vizyona ve yine benzer bir çoğunluğun, kuruluşlarının operasyonel, finansal ve ticari başarı için teknolojiyi kullanmaya odaklanan güçlü bir inovasyon kültürüne sahip olduğunu belirttiği düşünülürse; müşteri deneyimini güçlendiren inovasyona, daha fazla yatırım yapılmasını bekleyebiliriz. Gerçekten de, gayrimenkul şirketlerinin hangi alanlarda önemli teknoloji yatırımları yaptığı veya yapmayı planladığı sorulduğunda; %38'i, geçmiş yatırımlarını, müşteri deneyimini geliştirme ve yeni ürün ve hizmetler oluşturmaya adadığını söylerken; %36'sı, teknoloji yatırımlarının gelecek yatırım stratejilerinin bir parçası olacağını belirtiyor.

Daha çarpıcı şekilde; %46'sı, geçmiş teknoloji yatırımlarını iç verimliliklerini iyileştirmeye, finansal otomasyonu geliştirmeye ve riskleri azaltmaya yönlendirdiklerini; %47'si ise, gelecekte de buna devam edeceklerini belirtiyor. Hangi dijital teknolojilerin gayrimenkul şirketlerine açık bir rekabet avantajı yaratmada destek olacağını söylemek için henüz çok erken olsa da; açıkça görülen şey, bunu keşfetmek için daha cesur kararlar almaları gerektiği.

Sektör ekonomisi büyümeye devam ettiği sürece, gayrimenkul yöneticilerinin; kendi gelişimlerini sağlayacak cesur hamleler yapmak için zamanı olacak

Neyse ki; %63'lük kesim, sektör ekonomisinin büyümeye devam ettiğine ve kilit piyasa değerlerine (kredi kazançları, kısa vadeli piyasa istikrarı, kredi kullanabilirliği ve öz sermaye değerlemeleri) olan güvenin tam olduğuna inanıyor. Bu; gelirlerde iyileşme bekleyen dörtte üç ve önümüzdeki 12 ay içinde kar marjlarında artış öngören üçte iki ile birleştiğinde, gayrimenkul yöneticilerine dijital dönüşüm yatırımlarını artırmak için birkaç fırsat daha veriyor.

Bu tür yatırımlar; değer yaratacak cesur hamleler yapmalarına imkan verip, gittikçe daha dinamik ve yıkıcı olan bir ortamda gelişmeleri için kuruluşları daha iyi konumlandıracak.

Sektörel görünüm

%67

Ankete katılanların %50'si sektör karının gelecek yıl artmasını bekliyor.

Özet

EY Küresel Sermaye Güven Barometresi (pdf), kurumsal güveni ekonomik açıdan ölçüyor ve yönetim kurulu trendlerini ve şirketlerin sermaye gündemlerini yönetme biçimini belirliyor.