Sonuçları yeniden şekillendirmek

Hızlı etki. Sürdürülebilir sonuçlar.

Bu acil, kritik ve karmaşık zamanlarda daha iyi bir gelecek için tekrar değer kazanmanıza ve korunmanıza yardımcı olmak amacıyla güvenilir bir şekilde önderlik ederek COVID -19'un zorluklarına yanıt vermenize destek oluyoruz.

EY sizin için neler yapabilir?

Hızlı çözümler sunuyoruz. İster kamu ister özel bir şirket, ister devlet kurumu, yatırımcı veya finansal paydaş olun, değer geri kazanımı ve korunmasından değer yaratımına kadar finansal ve/veya operasyonel performans dönüşümünü yürütmek üzere müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Aşağıdaki sorularınıza cevap vermek üzere derin içgörü ve yerinde uygulamalı destek sunuyoruz:

 • Durumu daha fazla kontrol altına almak için etkili bir COVID-19 Kriz Yönetimi ekibi nasıl kurabilirim?
 • Finans ve operasyon arasındaki kesintinin etkisini yöneterek nasıl likidite oluşturabilir ve güvenceye alabilirim?
 • COVID -19'dan kaynaklanan potansiyel iş riskleriyle ilgili nasıl daha iyi bir görüş kabiliyeti kazanabilir ve eyleme geçmek üzere net öneriler getirebilirim?
 • İşin sürekliliğini nasıl koruyabilirim?
 • Kurtarma ya da geri dönüş planı için seçenekler geliştirmemde bana kim yardımcı olabilir; daha sonra da bunu destekleyecek sermaye bulmama ve paydaşlarımla pazarlık yapmama kim yardım edebilir?

Hedeflerinize ulaşmak üzere ihtiyacınız olan desteği sunuyoruz:

 • Acil durum planlaması ve iflas çözümleri

  İster yöneticileri ve paydaşları rahatlatmak için bir acil durum planı olarak, ister finansal paydaşların çıkmazını kırmak için güvenilir bir araç yaratarak tüm tarafların rızasına dayalı bir anlaşmaya varmak için olsun çoğu yeniden yapılandırmanın bir “B Planı”na ihtiyacı vardır. Özellikle zor zamanlarda, yöneticilerin ve işletmelerin ticaretin sürdürülmesinde karşılaştığı artan risk ve zorluklarına karşı doğru çözümleri geliştirmek ve sunmak için gerekli zaman, mekan ve ortamı yaratırız.

  Bir şirketin ayakta kalmasına tehdit oluşturan konulara çare bulmak üzere yönetim ve finansal paydaşlarla birlikte çalışarak iflas yasalarındaki mevcut adımları, korumayı, yetkiyi ve esnekliği kullanmalarını sağlarız. Güvenilir bir "B Planı" aracılığıyla anlaşmalı bir yeniden yapılanma şansını artırarak acil durum planlaması ve iflas çözümlerinden yararlanıyor ve başka türlü gerçekleştirilemeyecek bir kurtarma ve böylece değer koruma ve geri kazanımı, kritik hizmetlerin düzene girmesi, işlerin korunması veya kontrollü bir çıkış sağlıyoruz.

 • Kurumsal yapınızın sadeleştirilmesi

  Grup yapıları M&A'ler, ortak girişimler ve organik büyüme ile giderek daha karmaşık hale gelebilir. Bu, artan maliyetlerin yanı sıra riski yönetme, işlemleri basitleştirme, şeffaflığı artırma ve değişen yönetmeliklere uyma zorluklarına yol açabilir.

  Küresel varlık ayak izlerini azaltmak isteyen büyük çok uluslu şirketler ya da tek bir varlığı belirli bir amaç için yapısından çıkarmak isteyen küçük bir yerli kuruluşun tüm spektrumunu destekleme deneyimine sahibiz. Ekibimiz,aşağıdaki kurumsal sadeleştirme planının kilit aşamalarında kuruluşların tüzel kişilik yapılarını değerlendirme, rasyonalize etme ve sadeleştirmelerine yardımcı olmak üzere yeniden yapılandırma, vergi ve finansal danışmanlık bilgilerini birlikte kullanır: plan, grup karmaşıklık analizi, program yönetimi, ayrıntılı inceleme, sorun çözümü ve varlık tasfiyesi.

 • Likidite ve işletme sermayesinin iyileştirilmesi

  “Nakit kraldır” atasözü bugün her zamankinden daha güncel. Dinamik ve kesintiye uğrayan piyasalar, jeopolitik belirsizlik ve giderek artan kurumsal şeffaflık, şirketlerin likidite ve nakit akışları üzerinde artan baskı oluşturmaktadır. Birçok yönetim ekibi, kısa vadeli nakit akışları ve onları yönlendiren işletme sermayesi üzerinde iyi bir kontrol sağlamaya çalışırken işletmeyi pazara ve operasyonel değişikliklere karşı savunmasız hale getiriyor.

  Hisse senedi değerini artırmak isteyen başarılı bir iş ya da nakit krizi yaşayan bir organizasyon olsun, şirketlerin tüm spektrumunu destekleyen deneyime sahibiz. Güçlü bir işletme sermayesi yönetiminin üç ana bileşenini geliştirmenize yardımcı oluyoruz: nakit üreten fırsatların belirlenmesi, nakit akış tahmini, görüş netliği ve ileri dijital analiz tekniklerimizle kontrol.

 • Yeniden yapılanmaya/yeniden kara geçirmeye liderlik etme

  Bir organizasyonun yeniden yapılandırılması veya yeniden kâra geçirilmesi, bir işletmeyi yönetmenin getirdiği günlük zorlukların üstüne, örneğin; birbirleriyle yarışan gündemleri yönetmek, seçenek oluşturmak için zaman yaratmak, bilginin kusurlu olabileceği durumlarda doğru seçeneğin olduğunu bilmek ve stresli bir ortamda paydaş desteği sağlamak için kararları düzenli şekilde icra etmek gibi birçok zorluk daha getirir.

  İç ve dış paydaşlarla anlayış, uyum ve destek yaratıyoruz. Dönüşüm sonuçlarının sağlanmasına yardımcı olan ve sonuçları sağlamanıza yardımcı olacak geçici yönetim çözümleri sağlayan eylemlere odaklanıyoruz.

 • Paydaş değerinin korunması

  Paydaşlardan, işletmeler düşük performans gösterdiğinde, likidite eksikliğine veya değer erozyonuna maruz kaldığında hızlı yanıt vermeleri istenir. Bilgi eksik, gündemler uyumsuz ve güvenin azaldığı hızla değişen bir ortamda paydaşlarınıza destek olmanıza yardımcı oluyoruz.

  Yeniden yapılanma tavsiyeleri, bir şirketin süregelen yaşayabilirliğinin kritik değerlendirmesi, paydaş aracılığı, opsiyon analizi ve tüzel kişilik öncelik analizi yoluyla değeri korumak, yaratmak ve gerçekleştirmek için tüm paydaşlarla birlikte çalışırız.

 • Borçların yeniden yapılandırılması, sermaye artırımı ve M&A

  Bir şirket ve paydaşları için değerin korunması genellikle portföydeki sermaye yapısının ve varlıkların yeniden şekillendirilmesini gerektirir. Bu, genellikle finansal yeniden yapılanma ve sorumluluk yönetiminin birleşimiyle, temel olmayan varlıkları elden çıkarmak ve potansiyel olarak yeni özkaynak sağlamak için M&A faaliyetleriyle birlikte sağlanır. EY profesyonelleri analiz etmenize, yapılandırmanıza, paydaşlarla pazarlık yapmanıza ve mümkün olan en iyi çözümü gerçekleştirmenize yardımcı olma konusunda deneyimlidir.

  Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) ABD'de tescilli bir broker-dealer şirketidir ve Financial Industry Regulatory Authority üyesidir (FINRA: finra.org) ve dünya çapındaki EY borç yeniden yapılandırması, M&A, borç sermaye piyasaları ve s-özsermaye piyasaları profesyonellerine erişim sağlayan yatırım bankacılığı hizmetleri sunmaktadır.

 • Hızlı performans iyileştirme

  Çoğu işletme bir noktada operasyonel zorluklar ve düşük performansla karşılaşabilir. Kökünde yatan nedenler görünmezken, olumsuz etki son derece görünür olabilir - kâr uyarıları, düşen performans ölçümleri, proje aşamalarını gerçekleştirememe, müşteri sözleşmelerinin kaybı veya yönetimin görevden ayrılması.

  Bir işletme ister bir krizle ister operasyonel bir zorlukla karşı karşıya olsun, ekibimiz hızlı bir şekilde yönetici ekiplerin en kritik sorunlarının tespit edilip öncelenmesine, işletmenin istikrarlı hale getirilmesine, yöneticilerin ve paydaşların bir çözüm etrafında uzlaştırılmasına ve somut sonuçlar ortaya koyulmasına destek olma konusunda deneyimlidir.

 • Özel sermaye değeri yaratma

  Görev başındaki değer yaratma liderlerimiz, Özel Sermaye şirketlerine yatırım fikirlerinin kurgulanmasından sonuçlarına kadar nakit ve kâr artışını hızlandırarak yardımcı olurlar. En iyi bildiğimiz konulara öncelik veriyoruz: karmaşık biçimlendirmeler (carve-out), fonksiyonel dönüşümler ve stres veya sıkıntı durumları.

Bu  değişken ve belirsiz zamanlarda anında destek için bizimle iletişime geçin

Etkili kriz yönetimi, işletme dayanıklılığı ve süreklilik ile ilgili kritik sorular ve yeni cevaplar konusunda net bir görüşe sahibiz.

COVID-19 kurumsal dirençlilik çerçevesi 

Kurumsal dirençlilik çerçevesi; kriz yönetimi ve iş esnekliği konularına ilişkin yapısal ve kapsamlı bir yaklaşım oluşturulabilmesi için işletmelerin başvurabileceği dokuz alanı belirlemektedir.

Daha fazla bilgi edin

Bize ulaşın

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.