Aile: Yaşam ve miras

Aile üyelerinin sayısı ve karmaşıklığı arttıkça, bir aile şirketi için en önemli zorluk, sürdürülebilir bir geleceği destekleyecek haleflik planlamasının nasıl yapılacağı ve en doğru kararların alınmasını sağlayacak bir yönetişim çerçevesinin nasıl uygulanacağıdır.

Önde gelen aileler haleflik planlamasını aile sermayesini ve refahını korumayı, her neslin yönetime katılmasını ve ailenin şirketlerini ve diğer faaliyetlerini şimdi ve geleceğe yönelik olarak başarıyla yönetmesini sağlayan bir çerçeve oluşturmaya yardımcı ve devam eden bir süreç olarak görürler.

family business growth dna family 03

EY nasıl destek olabilir?

Aile işletmelerinin çoğunluğunun artık üçüncü neslin ötesine geçememesinin başlıca nedeni aile ilişkilerinin bozulmasıdır. Çatışmayı yönetmek aileler için zor olabilir ve aile üyelerinin sorunlarını ve farklılıklarını, uyumu koruyacak ve işletmenin geleceğini tehlikeye sokmayacak şekilde yönetebilmesi için uygun bir yönetişim çerçevesinin bulunması önemlidir.

Halefiyet planlaması değişiklik, emeklilik ve ölüm düşüncelerini beraberinde getirdiği için zorlayıcı olabilir. Yine de miraslarını nesiller boyunca korumayı başaran aileler bunu şansa bırakmazlar. Bilinçli olarak aileye yatırım yaparlar. Bunu yaparak, gelecek nesilleri ciddi miktardaki varlıklarını yönetme fırsatı ve sorumluluğu için hazırlarlar; böylece aile ortak bir amaç ve ortak değerler üzerinde birleşir.

Aileye yatırım yapmak, aile şirketinin halefiyet planı için seçeneklerin açık kalmasına da yardımcı olur. En önemlisi, işletmenin satışını tek seçenek haline getirebilecek aile dinamiklerinin bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

Bağımsız ve güvenilir danışmanlar olarak, halefiyet planlamasını yönlendirmek ve kolaylaştırmak üzere ailenizle birlikte çalışabilir ve sürecin bir parçası olarak aile meselelerinin yapıcı bir şekilde ele alınmasını sağlayabiliriz.

Odak alanları

Halefiyet planlamasının dört odak noktası liderlik, mülkiyet, miras ile değer ve aile varlığıdır.

Başlıca liderlik konuları aile şirketini kimin yöneteceği, kimin halefiyete karar vereceği ve aile üyelerinin şirkette çalışması için hangi fırsatların mevcut olduğunu içerir.

Mülkiyetle ilgili öncelikli konular işletmeye kimin sahip olması gerektiğini, mülkiyetin nasıl yapılandırılacağını, yönetişimin nasıl yapılandırılacağını ve çıkışların nasıl ele alınacağını içerir.   

Aile, mirasını ve değerlerini tanımlamalı ve bunları nasıl koruyacağını, çatışmayı nasıl yöneteceğini ve sorunsuz bir halefiyeti gerçekleştirmek için başka hangi desteğin gerekli olduğunu belirlemelidir.

Varlığın nasıl yönetileceği, bir sonraki nesile nasıl aktarılacağı ve nasıl korunacağı aile varlığı için önemli konulardır.

Bir diğer önemli odak noktası da bir halef havuzu oluşturmak, onlara aile değerlerini aktarmak ve katılım ruhu yaratmak üzere gelecek neslin geliştirilmesidir.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.