1 Tem 2021
Yeşil Finansman

Yeşil Finansman

Damla Harman

EY Türkiye Denetim Bölümü Başkanı

EY CESA Bölgesi Denetim Hizmetleri Lideri, EY Türkiye Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı

1 Tem 2021
İlgili konu başlığı Finansal hizmetler

 Avrupa'nın en büyük 10 bankası, 2030'a kadar toplam 1,5 trilyon dolar yeşil finansman sağlayacağını ve sağlanmasına aracılık edeceğini taahhüt etti. 

Paris Anlaşması'nm imzalandığı 2015 yılından bu yana tüketici talebi, yatırımcı duyarlılığı ve düzenlemeler iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği finansal hizmetler sektörünün en önemli gündem maddesi haline getirdi. Sürdürülebilir ekonomiye geçişte kritik rol üstlenen finansal hizmetler sektörü, finansman faaliyetleriyle küresel iş ve yatırım yapma kriterlerine çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularının uzun vadeli olarak entegre olmasına büyük destek oluyor. Bu alanda kaydedilen ilerlemenin izlenmesi ise hem ülkeler özelinde hem dünya genelinde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye ne kadar yaklaştığımızı görmek açısından önem taşıyor. EY olarak bu amaçla oluşturduğumuz Sürdürülebilir Finans Endeksi, finansal hizmetler sektörünün ESG alanında yarattığı ölçülebilir etkilerle birlikte gelişim alanlarını da ortaya koyuyor. 

Avrupa bankacılık ve sermaye piyasalarına odaklanan endeks kapsamında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık olmak üzere 7 ülkeden 68 banka mercek altına alındı. Avrupa bankalarının sürdürülebilirlik alanında öncü bir rol üstlendiğine işaret eden endeksin sonuçlarına göre 2020 yılında Avrupa'nın varlıkları bakımından en büyük 10 bankası, 2030 yılma kadar toplam 1,5 trilyon dolar yeşil finansman sağlayacağını ve sağlanmasına aracılık edeceğini taahhüt etti. Diğer taraftan genel olarak Avrupa bankaları üç ESG bileşeninin her birinde bildirimde bulunma konusunda da dünya çapında eşdeğer kuruluşlara göre daha iyi performans gösteriyor. ESG alanında yapılan açıklamalar, kuruluşların bu alanda koydukları hedeflere ulaşma konusunda istekli ve iyileştirmeler yapmaya kararlı olduklarını ortaya koyan önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Endeks sonuçlarına göre de Avrupa bankaları endeks parametrelerinde yüzde 60 bildirim yaparken, bu alanda küresel ortalamanın yüzde 48 olduğu görülüyor. Burada Avrupalı düzenleyicilerin sürdürülebilirliğe odaklanmasının, bu performansın temel nedenlerinden biri olduğunu belirtmek gerekiyor. 

Sürdürülebilir Finans Endeksinde iyileştirilmesi gereken alanları da inceledik. Buna göre Avrupa bankalarının sürdürülebilirlik konusundaki ilerlemelerini hızlandırabilecekleri çeşitli alanlar bulunuyor. Endekste çevresel parametreler kapsamında yeni yeşil ürün ve çözümlerin geliştirilmesi konusuna odaklanılıyor. Bu alanda gelişim ihtiyacı olduğuna vurgu yapılan endekste, yatırımların çevresel risklerle birlikte değerlendirilmesi ve iklim değişikliğinin risk yönetimi çerçevesi kapsamında ele alınması gibi konulara yer veriliyor. Bununla birlikte yeşil ürün ve çözümlerde Birleşik Krallık ve Fransa bankalarının diğerlerine göre en iyi performansı sergilediğini gördük. 

Yatırımcı beklentilerinin artması, sürdürülebilirlik temalı stres testleri, COP26 Zirvesi ve AB'nin sürdürülebilir finansla ilgili Eylem Planı, 2020 yılında şirket yönetimlerinin sürdürülebilirliğe olan ilgisini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte Birleşik Krallık'ın 2025 yılma kadar iklim bağlantılı finansal beyanları (TCFD) zorunlu hale getirmeye yönelik yeni planı gibi yeni düzenleme ve mevzuatların da etkisiyle Avrupa'daki bankaların endeks puanlarında bu yıl iyileşme olmasını bekliyoruz. Bugünün yüksek görünen standartlarının finansal hizmetler sektörü için yakın bir gelecekte minimum beklentiler haline geleceğini öngörüyoruz. Finans kurumlarının, sürdürülebilirlik alanında bir adım önünde kalmalarının sağlanması için sektör liderlerinin kapsamlı stratejilerle öncü kuruluşları takip etmesi önem taşıyor. 

Özet

  • Avrupa'nın en büyük 10 bankası, 2030'a kadar toplam 1,5 trilyon dolar yeşil finansman sağlayacağını ve sağlanmasına aracılık edeceğini taahhüt etti. 
  • Yatırımcı beklentilerinin artması, sürdürülebilirlik temalı stres testleri, COP26 Zirvesi ve AB'nin sürdürülebilir finansla ilgili Eylem Planı, 2020 yılında şirket yönetimlerinin sürdürülebilirliğe olan ilgisini artırdı. 
  • Birleşik Krallık'ın 2025 yılma kadar iklim bağlantılı finansal beyanları (TCFD) zorunlu hale getirmeye yönelik yeni planı gibi yeni düzenleme ve mevzuatların da etkisiyle Avrupa'daki bankaların endeks puanlarında bu yıl iyileşme olmasını bekliyoruz.