Duyuru

Sayı: 2021/1

Konu: İstihdam teşviklerinden geriye dönük yararlanma uygulamasının sona erdirilmesi 


Sayın İlgili,

İstihdam teşviklerinden geçmişe dönük olarak son 6 aylık dönemde başvuru yapmak koşuluyla yararlanabilme uygulaması 30.04.2021 tarihi itibarıyla sona ermektedir. 22.04.2021 tarih ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 30.04.2021 tarihinden sonra sadece ilgili cari aylarda teşvik bildirimi yapılabilecek, geçmiş döneme ilişkin düzeltme yapma imkânı artık olmayacaktır.
 
Buna göre;

  • 01.05.2021 tarihi öncesinde, geriye dönük olarak yararlanılmamış istihdam teşviklerinin gözden geçirilmesi, 
  • Faydalanılmamış veya eksik faydalandırılmış geçmiş dönem istihdam teşviklerinin geri alınması için kalan son üç (3) gün içinde gerekli aksiyonların hızlıca alınması,

önem taşımaktadır.

İstihdam teşviklerinden geçmişe dönük yararlanma potansiyelini  kontrol etmek için aşağıda yer alan başvuru formu üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla,
EY Türkiye Vergi Hizmetleri

İstihdam teşviklerinden yararlanma potansiyelini kontrol etmek için aşağıdaki form üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 

Başvuru formu

           

Not: Mevcut öneri halen teklif aşamasındadır.

   Ana sayfa