Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 10

    İstanbul, 25 Şubat 2021       

   Konu: İlave altı puanlık teşvik 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldı.

Teşvik süresi 1 yıl uzadı.

Bilindiği üzere 30.05.2013 tarih ve 4966 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince 01.01.2013 tarihinden itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla 5 puanlık sigorta primi hazine desteğine ilave olarak uygulanmakta olan ilave 6 puanlık teşvik uygulaması 31.12.2020 tarihinde sona ermiş idi.

Resmi Gazete’nin 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı 2. mükerrer sayısında yer alan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu teşvikin uygulama süresi 1 yıl daha uzatılarak 31.12.2021 tarihi olmuştur.

Teşvikten faydalanmak için mükelleflerin 26.02.2021 tarihinde yasal verilme süresi dolacak olan 2021/Ocak ayı beyannamelerinde gerekli bildirimleri yapmaları, beyannamelerini vermiş olanların da yine yasal süresi içinde düzeltme yapmaları gerekmektedir.

Teşvikten en az ve en çok faydalanma tutarları

Örnek 1: (X)  Şirketi’nin A çalışanının 2021 /Ocak ayına ilişkin prime esas kazanç tutarı brüt asgari ücret olan 3.577,50  TL ve prim ödeme gün sayısı 30 dikkate alındığında hesaplanacak min. teşvik tutarı,

3.577,50 * 5/100 = 178,88 TL (5 puanlık indirim)

3.577,50 * 6/100 = 214,65 TL (6 puanlık ilave indirim)

178,88+214,65= 393,53 TL (Hazinece karşılanacak olan en az toplam teşvik tutarı) olacaktır.

Örnek 2: İlk örnekteki sigortalı kazancının s.p.e.k tavanı olan 26.831,40 TL olduğu varsayıldığında max.teşvik tutarı;

26.831,40x5/100=1.341,57 (5 puanlık indirim)

3.577,50 * 6/100=214,65 TL (6 puanlık ilave indirim)

1.341,57 +214,65=1.556,22 TL (Hazinece karşılanacak olan en az toplam teşvik tutarı) olacaktır.

İlgili Karar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.