Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 23

    İstanbul, 1 Nisan 2021       

   Konu: Raporlu sigortalının SGK’ ya bildirimi kolaylaştırıldı

Sigortalıların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından SGK’ ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.

Bilindiği üzere SGK uygulamasında geçici iş göremezlik ödeneğinin verilebilmesi için sigortalının sağlık raporu alması, işverenin de raporlu günlerde işçisinin işyerinde çalışmadığını SGK’ya bildirmesi gerekmektedir.

Sigortalıların istirahatli olduğuna dair bildirim işlemlerinin daha kolay yaptırılması adına SGK, yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” ni işletime açmıştır. Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması kolaylaştırılmıştır.

Web uygulaması olmaksızın bildirim yapılması amacıyla hali hazırda kullanılan bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde hizmete sunulmuştur.

SGK’nın ilgili duyurusu sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.