Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 24

    İstanbul, 1 Nisan 2021       

   Konu: Geçici iş göremezlik ödeneği mahsuplaşma protokolü örneği ve kılavuzu

Bilindiği üzere;

2016-21 sayılı SGK genelgesinin 6.2. bölümünde 10/7/2018 tarih 2018-26 sayılı genelge ile yapılan değişiklikle, geçici iş göremezlik ödeneği mahsuplaşma uygulaması kapsamında işverenler tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve ödeme dekontunun SGK’ ya ibraz edilmesi koşuluyla, iş göremezlik ödeneği tutarının işverenin Kurum’a olan borcuna, borcu olmaması halinde ise cari dönemdeki ilk aya ilişkin prim borcuna mahsup edilebileceği ilan edilmişti.

İlgili düzenlemeye istinaden SGK tarafından yayımlanan, Mahsuplaşma Protokol Örneği ve Mahsuplaşma Programının Kullanımına İlişkin Kılavuz ekte dikkatinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.