Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 26

    İstanbul, 5 Nisan 2021       

   Konu: TBMM’ye sunulan yeni torba kanun teklifinde yer alan iş ve sosyal güvenlik düzenlemeleri

TBMM’ye 02.04.2021 tarihinde sunulan Torba Kanun teklifinde yer alan iş ve sosyal güvenlik değişiklik önerileri şu şekildedir:

1) Teklifin 6. maddesi ile;

- Nakdi ücret desteği tutarları 01.04.2021 tarihinden sonra günlük 50 TL’ye yükseltiliyor.

- Nace kodu 56 ile başlayan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021/Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesine göre ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021/Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecek.

Yorum: Normalde diğer sektörler için nakdi ücret desteği 17.04.2020 ve öncesinde işe akdi olanlara verilmekte iken teklif ile restoran sektöründe çalışanlar için işe giriş tarihi kriteri kaldırılmış, Mart-2021 bordrosunda yer almak yeterli kriter sayılacaktır.

2)Teklifin 7. maddesi ile

- Nace kodu 56 ile başlayan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde fiili istihdamı desteklemek amacıyla; 2021/Mart ayı MUHSGK’da bildirilen sigortalılar için 2021/Nisan-Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak SGK primlerinin tamamı mahsuben işsizlik fonundan karşılanacaktır. İşverenlerin bu destek için Kuruma borçlarının olmaması gerekmektedir.

- Asgari ücretin üzerinde kalan prime esas kazançlara ilişkin fark primler işverenler tarafından ödenecektir.

3)Teklifin 12. maddesi ile,

- Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında değişiklik yapılmaktadır. Mevcut durumda geçici iş göremezlik ödeneği hesaplaması, sigortalının son 3 ay ortalama kazancı üzerinden yapılmaktadır. Yapılacak olan düzenleme ile geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasında ikili bir düzenlemeye gidilmiştir:

a. İlk olarak hastalık ve analık ödenek hesabında son üç ay yerine artık sigortalının son 12 ayda bildirilen prime esas kazançları esas alınacaktır.

b. Eğer iş göremezlik başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması halinde ise hastalık ve analık ödeneğine esas alınacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

c. İş kazası-meslek hastalıkları ödenek hesabında değişikliğe gidilmemiştir.

4)Teklifin 13. Maddesi ile;

Mevcut durumda sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilmekte iken öngörülen değişiklik ile bu uygulamaya son verilmektedir. Artık teşviklerden sadece cari olarak faydalanılabilecek, unutulan/eksik faydalanılan teşviklerden geçmişe dönük artık faydalanılamayacaktır.

Not 1: Geçmiş 6 aylık dönemde faydalanmadığınız/eksik faydalandığınızı düşündüğünüz teşviklerde düzeltme yapabilmek için düzenleme yasalaşmadan önce aksiyon almanız tavsiye edilir. Destek için bize ulaşabilirsiniz.

Not 2: Desteklerden faydalanabilecek işyeri Nace kod listesi Sirküler ekine konulmuştur.

Not 3: Madde içerikleri TBMM aşamasında değişikliğe uğrayabilir. Uygulama detayları ise ilgili kurumların yayımlayacağı genelgeler ile netleşecektir.

İlgili Kanun teklifi sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.