Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 31

    İstanbul, 26 Nisan 2021       

   Konu:  Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Covid-19 gerekçeli kısa çalışma ödeme sürelerinde Cumhurbaşkanı Kararları ile yeni bir süre uzatımına gidilmiştir.

Bir önceki düzenleme ile;

19 Şubat 2021 Tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi son kez olmak üzere 28.02.2021 tarihinden 31.03.2021 tarihine uzatılmış idi.

Yeni Düzenleme ile;

23 Nisan 2021 Tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 01.04.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar tüm sektörler için 3 ay uzatılmıştır.

İlgili Karar Sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.