Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 32

    İstanbul, 26 Nisan 2021       

   Konu:  2021/Mart dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirim süresi 28/04/2021 tarihine ertelenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2021 Yılı Mart Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuruya göre;

  • Koranavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında 23-24-25/4/2021 tarihlerinde Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği,

  • Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 22 Nisan 2021 tarihli 133 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi süresinin de 28/4/2021 tarihine uzatıldığı,

  • Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Mart ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” kısmı ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin son verilme süresi 28/4/2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır” denilmiştir.

İlgili duyuru sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.