Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 33

    İstanbul, 30 Nisan 2021       

   Konu:  Fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması 30.06.2021 tarihine uzatıldı.

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile devam eden fesih yasağı ve pandemi ücretsiz uygulaması 17.05.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Hatırlatma: Fesih yasağı kapsamında olmayan haller;

  • 4857/25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,
  • Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
  • İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
  • İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri yasak kapsamı dışındadır.
  • Yine, İşçinin her türlü istifa etmesi, emeklilik başvurusu, yaş haricinde diğer koşulları doldurması suretiyle kıdem tazminatı talebiyle işten ayrılmak istemesi yasak kapsamı dışındadır.

İlgili karar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.