Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 35

    İstanbul, 30 Nisan 2021       

   Konu:  Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasında değişikliğe ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı.

7316 sayılı Torba Kanunun getirdiği değişiklikler 29 nolu Sirkülerimiz ile sizlerle paylaşılmış idi. Anılan değişikliklerden biri olan analık ve hastalık geçici iş göremezlik hesaplamalarında değişiklik ile ilgili olarak SGK tarafından 27.04.2021 tarih ve 2021/13 sayılı uygulama Genelgesi yayımlanmıştır.

Genelge ile;

7316 sayılı Kanun’da yapılan düzenleme çerçevesinde, daha önce konu ile ilgili yayımlanan 2016/21 sayılı Genelge’nin ‘Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması’ başlıklı maddesinde yer alan hesaplama yöntemi revize edilmiştir.

Mevcut durumda geçici iş göremezlik ödeneği hesaplaması, sigortalının son 3 ay ortalama prime esas kazanç tutarları üzerinden yapılmakta iken yapılan düzenleme ile geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasında ikili bir düzenlemeye gidilmiştir:

a. Öncelikle hastalık ve analık ödenek hesabında son üç ay yerine artık sigortalının son 12 ayda bildirilen prime esas kazançları esas alınacaktır.

b. Eğer iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlar için ise hastalık ve analık ödeneğine esas alınacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

Yapılan değişiklikle, istirahat raporu düzenlenen sigortalının iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin detaylı örnekleri ekli Genelge’ den inceleyebilirsiniz.

İlgili genelge sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.