Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 39

    İstanbul, 7 Mayıs 2021       

   Konu:  Çalışma izin görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından .05.2021 tarih ve 89780865-153-sayı ile yayımlanan önceki Genelge’de; muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00 olarak açıklanmış idi.

Bakanlık tarafından 07.05.2021 tarihinde yapılan yeni duyuru ile;

Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun”(Ek’li) geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı ifade edilmiştir.

Çalışma izni görev belgesi formu sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.