Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 40

    İstanbul, 11 Mayıs 2021       

   Konu:  Tüzel özel işyerlerinde tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması

İşyeri tescil bilgilerinin MERSİS sisteminden alınması hakkında SGK tarafından 05.05.2021 tarihli ve E-24730873 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Mevcut durumda tüzel kişiliklere ait özel işyeri (tüzel özel işyerleri) açılışlarında gerek ortak bilgileri gerekse yönetici bilgileri kullanıcılar tarafından sisteme kaydedilmekte, işverenler tarafından SGK’ya değişiklik ve güncelleme talebi gelmediği sürece tescil kütüklerinde ilk girilen bilgiler saklı tutulmaya devam edilmekte ve tescil bilgilerinin güncelliği sağlanamamaktadır.

SGK tarafından yapılan sistemsel düzenleme ile tescil bilgilerinin gerek ilk tescil aşamasında doğru alınabilmesi gerekse de daha sonra bu bilgilerin güncelliğinin sağlanabilmesi amacıyla tüzel özel işyerlerinin ortak, yönetici ve adres bilgilerinin Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden (MERSİS) alınması ve daha sonraki değişikliklerin otomatik olarak güncelliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalara aşamalı olarak başlanılmıştır. Bu kapsamda getirilen düzenleme ile;

  • Bundan böyle e-Devlet üzerinden yapılan işyeri tescil girişlerinde belirlenen şirket türleri için (kollektif şirket, adi komandit şirket, paylı komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatifler) ortak ve yönetici girişi yapılamayacak, söz konusu bilgiler işverenlerce sisteme girilen MERSİS numarasına göre ekrana otomatik getirileceği,
  • Ekrana gelen ortak ya da yönetici bilgilerinin hatalı ve/veya güncel olmadığının işverenlerce tespit edilmesi durumunda kendileri tarafından Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile iletişime geçilerek MERSİS'te gerekli düzeltme ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Söz konusu Genel Yazı sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.