Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 42

    İstanbul, 12 Mayıs 2021       

   Konu:  Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartılması halinde İş-Kur uygulaması

İş-Kur Genel Müdürlüğü tarafından il müdürlüklerine gönderilen 04.05.2021 tarih ve 8563550 sayılı genel yazı ile yeni korona virüs kaynaklı (covid-19) zorlayıcı sebep gerekçesi ile uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirtilerek yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Özetle;

Aşağıdaki kodlarla işyerinden çıkış yapılmış ise işyerinde kısa çalışma uygulanan kişilerin kısa çalışma bitiş tarihleri işten çıkış tarihlerinden bir önceki gün olarak dikkate alınacak ve oluşan fazla ödemeler işverenlerden geri alınacaktır.

  • “1.Deneme süreli sözleşmenin işverence feshi
  • 04.Belirsiz süreli iş sözleşmesinin haklı sebep bildirilmeden işverence feshi
  • 15.Toplu işçi çıkarma
  • 22-Diğer nedenler
  • 26.Disiplin kurulu kararı ile fesih
  • 27.İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
  • 31.Borçlar Kanunu, Sendika Kanunu, Grev-Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
  • 32.4046 sayılı kanunun 21. Maddesine göre özelleştirme nedeniyle fesih
  • 34.İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

İş-Kur uygulaması SGK kayıtlarından tespit edilen aykırı işten çıkış listelerinin merkezden il müdürlüklerine gönderilmesi ile başlatılmaktadır.

İşverenlerin işten çıkış kodlarının SGK’ya bildirilen gerekçeden farklı olduğu, bildirimin sehven yapıldığı yönünde İş-Kur’a itirazda bulunmaları ve fesih nedenini somut bir belge ile kanıtlamaları halinde kanıtlanan fesih nedeni esas alınarak işlem yapılabilecektir. Buna ilaveten SGK hizmet dökümünde fesih nedeninin güncellendiğinin tespiti halinde de buna göre işlem yapılması mümkündür.

Kısa çalışma uygulanan dönemde yukarıda belirtilen nedenlerle işçi çıkartan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işlemleri de iptal edilecektir.

Söz konusu Genel Yazı sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.