Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 50

    İstanbul, 16 Haziran 2021       

   Konu:  Meslek adı ve kodu değişiklikleri hakkında yapılacak işlemler

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 11/06/2021 tarihli ve 6146467 sayılı talimat ile meslek adı ve kodu değişiklikleri ile ilgili olarak 5510/102-n fıkrasından kaynaklı farklı uygulamaların önlenmesi bakımından yapılacak işlemler talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda özetle;

  • 5510 sayılı kanunun idari para cezalarını düzenleyen 102 (n) maddesinde; Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı,
  • Söz konusu idari para cezalarının işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için tatbik edileceği,
  • Kanun hükmünün 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girdiği, idari para cezası uygulamasında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacağı,

            İller

MPHB Geçiş Tarihi

İPC Uygulanmaya Başlanacak Tarih

Kırşehir

01.06.2017

01.01.2018

Amasya, Bartın, Çankırı

01.01.2018

01.01.2018

Bursa, Eskişehir,

Konya

01.01.2020

01.01.2020

Türkiye Geneli

01.07.2020

01.07.2020

  • İşverenin, sigortalıya ilişkin geçmişe yönelik veya mevcut durumu için meslek adı ve kodunun değişiklik talebi halinde, işverenin değişiklik talebi dikkate alınarak idari para cezası uygulanacağı,
  • Sigortalının meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğine dair Kuruma yapılan ihbar ve şikayetlerin, sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilmesi, inceleme neticesinde meslek adı ve kodu değişikliğinin tespiti halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacağı,
  • Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin, mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacağı,

belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.