Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 51

    İstanbul, 18 Haziran 2021       

   Konu:  Meslek adı ve kodu değişikliğinde SGK Düzeltmesi

En son Sirkülerimizde meslek adı ve kodu değişiklikleri ile ilgili olarak SGK tarafından yayımlanan talimat sizlerle paylaşılmıştır.

50 nolu Sirküler ekinde paylaşılan SGK talimatının sondan üçüncü paragrafında;

İşverenin, sigortalıya ilişkin geçmişe yönelik veya mevcut durumu için meslek adı ve kodunun değişiklik talebi halinde, işverenin değişiklik talebi dikkate alınarak idari para cezası uygulanacağı belirtilmiş idi.

Uygulanması pek mümkün ve de pratik olmayacağı değerlendirilen bu kısmın uygulaması ile ilgili olarak SGK ile iletişim kurulmuş olup, iş bu Sirküler alınan cevabın sizlerle paylaşılması amacıyla tanzim edilmiştir.

Bu anlamda özetle;

Madde sonunda geçen uygulanacak ifadesinin sehven yazıldığı, “uygulanmayacak” şeklinde düzeltileceği, konu ile ilgili yeni bir açıklama yapılacağı hususu iletilmiştir.

Keyfiyet bilgilerinize duyurulur.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.