Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 54

    İstanbul, 23 Haziran 2021       

   Konu:  Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması Uygulama Genelgesi yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 17/10/2017 tarihinde Varşova’da imzalanarak 31/01/2020 tarihli ve 31025 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7210 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş olup 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma, Türkiye bakımından hem 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde belirtilen sigortalıları hem de 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıklarını kapsamaktadır. Sandık kapsamdaki çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Polonya irtibat kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum (SGK) aracılık edecektir. Ancak taleplerin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.

Anlaşma Türk mevzuatı bakımından;

  • Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları kapsamında çalışanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazaları ve meslek hastalığı sigortası ile işsizlik sigortasını;
  • Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar açısından malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasını;
  • Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında çalışanlar açısından malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.