Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 57

    İstanbul, 07 Temmuz 2021       

   Konu:  7256 sayılı teşvik uygulamasında, sigortalı çalıştırma yükümlülüğünü ihlal edecek işten çıkış kodları SGK tarafından yayımlandı.

Bilindiği üzere;

4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddeleri (7256 nolu teşvikler) kapsamında sağlanan prim desteklerinden yararlanan işverenler, destekten yararlandıkları sigortalıların yarısından her birini, ilgili maddelerin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdürler. Ancak bu kapsamda çalıştırılmaya başlanılan sigortalıların iş akitlerinin hangi çıkış kodları ile sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu karşılayıp-karşılamayacağı hususunda SGK tarafında 06.07.2021 tarih ve 27469224 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır. Konu hakkında İş-Kur’un görüşleri 53 nolu Sirkülerimiz ile sizlerle paylaşılmıştır.

Yeni SGK Genelgesi özelinde özetle;

4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;

  • 1-Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,
  • 4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
  • 5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
  • 15- Toplu işçi çıkarma,
  • 17- İşyerinin kapanması,
  • 19- Mevsim bitimi,
  • 20- Kampanya bitimi,
  • 22- Diğer nedenler,
  • 25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,
  • 34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde bu kapsamda yararlanılan tüm prim destekleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacağı,

Ancak;

Bu desteklerden yararlanılan sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kod ile sona ermesi halinde bu kapsamda yararlanılan prim destekleri işverenden geri alınmayacağı belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.