Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 63

    İstanbul, 30 Temmuz 2021       

   Konu:  Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.07.2021 tarih ve 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle söz konusu Yönetmeliğin “Günlük Çalışma Süresi” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre maddenin eski ve yeni hali şu şekilde olmuştur.

Eski hali;

“Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında; a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati geçemez”.

Yeni hali;

“Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir”.

Yapılan düzenleme ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saat olarak sabit kalmış, ancak bu kişilerin herhangi bir hafta iki kez on saat olarak çalışabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.