Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 71

    İstanbul, 8 Eylül 2021       

   Konu:   Covid-19 tedbirleri hakkında çalışanların bilgilendirilmesi

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri” başlığı ile 81 İl Valiliği’ne gönderilen Genel Yazı ve 03.09.2021 tarihinde internet sitesinden yapılan duyuruya ilişkin 70 nolu Sirkülerimiz ile 2021/2 sayılı Duyuru metnimiz sizlerle daha önce paylaşılmıştır.

Gelen talepler üzerine çalışanlara yapılacak duyuru için hazırladığımız “Bilgilendirme Metin Taslağını” aşağıda bulabilirsiniz. Metinde tarih aralıkları işverenler tarafından doldurulmalıdır. Buna ilaveten PCR test ücretlerinin çalışanlar tarafından ödenmesi gerektiği kanaatimizle metin hazırlanmış olup, şirketler bu konuda kendi farklı uygulamalarına göre metinde değişiklik yapabilirler.

“Sn. ……….

(Çalışan Adı-Soyadı)

../../2021

İşyerinde Uyulması Gereken Covid-19 Tedbirleri Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği üzere covid-19 salgını resmi olarak Mart-2020 tarihinden beri ülkemizde görülmekte ve tüm sektörlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Salgınla mücadele kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarımız tarafından pandemiden korunma, bu kapsamda uyulması gereken kurallar ve yapılması gereken işlemler konusunda tüm personelimiz eğitilmiş, işyerinde gerekli tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede sizlerle paylaşılan tüm eğitim içeriklerine ve duyurularımıza aynen riayet etmeye devam etmeniz gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri” başlığı ile 81 İl Valiliği’ne gönderilen ve 03.09.2021 tarihinde de internet sitesinden yapılan duyuruda özetle;

  • İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi,
  • Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmesi,
  • COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacağı belirtilmektedir.

Bakanlık tarafından ileride yapılacak açıklamalar ayrıca tarafınıza bildirilecektir.

Bakanlık talimatları ve şirketimiz uygulamaları kapsamında;

Tüm çalışanlarımız aşı kartlarını …………..tarihine kadar, COVID-19 aşısı olmayan çalışanlarımız ise zorunlu haftalık PCR test sonuçlarını …..……tarihi itibariyle İnsan Kaynakları Departmanımıza kapalı zarf içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Alınan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde yetkili veri sorumlumuz tarafından işyerimizde kayıt altına alınacaktır. Aşı yaptırmama konusunda mazereti olan çalışanlarımızın ise mazeretlerini hekim raporu ile belgeleyerek ……………tarihine kadar tarafımıza sunmaları gerekmektedir. Ülkemizde aşı ve PCR testi (Yetkili Kamu Sağlık Hizmet Sunucularında) ücretsiz olup, şirketimizin PCR test maliyetlerini üstlenmesi ile ilgili bir yükümlülüğü söz konusu olmayıp, test yaptırma maliyeti tamamen çalışanlar tarafından karşılanacaktır. Çalışanlar test işlemlerini asıl olarak mesai saatleri dışında yaptırmaları gerekmekte olup, geçerli mazereti olanlar İK biriminden izin-onay almaları halinde (randevu bilgilerinin sunarak) testlerini mesai saatlerinde de yaptırabileceklerdir.

Aşı ve PCR testi ile ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz halinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde birtakım sorumluluklarınızın doğabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Şirket-unvan-imza”


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.