Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 72

    İstanbul, 10 Eylül 2021       

   Konu:  Beş puanlık indirimde Türkiye geneli borç sorgusu uygulama dönemi başlangıç tarihi değişti.

SGK tarafından yayımlanan 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelge ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı açıklanmış, konu hakkında 61 nolu Sirkülerimiz ile sizlere detaylı bilgi verilmiş idi.

Bu defa SGK tarafından 09.09.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Genelge ile beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 1/1/2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

2021/26 sayılı Genelge’de yer alan "1/9/2021" tarihi "1/1/2022", "2021/Eylül" ifadesi "2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.