Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 73

    İstanbul, 20 Eylül 2021       

   Konu:  Yabancı uyruklu sigortalıların işe giriş bildirgelerinde değişiklik yapıldı.

Daha önce yabancı uyruklu sigortalıların tamamı için yapılacak işe giriş bildirgelerinde sigorta kolu seçeneği “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenerek giriş yapılmakta iken; Sosyal Güvenlik Kurumunca işe giriş bildirgesi programlarında yapılan değişiklik ile;

  • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke vatandaşları için düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde sigorta kolu olarak “12-U.Söz.Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” seçeneği işaretlenmesi,
  • Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşları için düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde ise eskisi gibi “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenerek verilebilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamede ise herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp, tüm yabancı sigortalılar için 1 nolu “Hizmet Akdi ile Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil)” belge türü seçilerek işlem yapılmaya devam edilecektir.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.