Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 76

    İstanbul, 1 Ekim 2021       

   Konu:  Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı.

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ücret Garanti Fonunu, 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulmuştur.

Yapılan değişiklikler özetle;

1-Yönetmeliğe “Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi” ve “Temel Ücret” tanımları eklenmiştir.

2- Yönetmeliğin Başvuru ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 8/ç maddesi değişmiş, maddeye “mücbir sebepler dışında şahsen” ifadesi eklenmiştir. Yeni halde ilgili fıkra “İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen kesin mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca kesin mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri tarafından onaylanan işçi alacak belgesi, ile birlikte işçinin Kurum birimine mücbir sebepler dışında şahsen başvurması gerekir” şeklinde düzenlenmiştir.

3-Yönetmeliğin Ödemeye ilişkin usul ve esaslar maddesinde kapsamlı değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları değiştirilmiş, altı fıkra ilave edilmiştir.

4-Aynı Yönetmeliğe geçici mühlet kararlarına ilişkin geçiş hükmü eklenmiştir. Buna göre, bu maddenin yürürlük tarihinden önce Kurum birimine yapılan başvurularda, işveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda mahkemece verilen geçici mühlet kararı da ödemelerde esas alınacaktır.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.