Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 77

    İstanbul, 4 Ekim 2021       

   Konu:  Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularında yeni uygulama devreye girdi.

Çalışma Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü tarafından 01.10.2021 tarihinde yapılan duyuruda;

  • Uluslararası İşgücü Kanununun 8 inci maddesi uyarınca, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının çalışma izinlerinin Bakanlıkça verilmeye başlanılması konusunda teknik çalışmalar tamamlandığı,
  • Uygulamaya 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla geçildiği,
  • Bu kapsamda ilgili üniversitelerin yabancı uyruklu öğretim elemanlarına yönelik çalışma izni başvuruları için öncelikle eski uygulamada olduğu gibi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığından ön izin almaları ve ardından bu ön iznin sisteme yüklenmesi suretiyle e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa başvuru yapmaları gerektiği ve başvuru sürecine ilişkin bir kılavuz hazırlandığı ifade edilmiştir.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.