Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 78

    İstanbul, 5 Ekim 2021       

   Konu:  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe ilaveten

Ek-1 Acil Durum Planı Formu,

Ek-2 Tatbikat Formu ve

Ek-3 Ekiplerin Görevlendirilmesine İlişkin örnek çizelge eklenmiştir.

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler ayrıca ekli tabloda karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.