Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 08

    İstanbul, 19 Şubat 2021       

   Konu: Kısa çalışma ödeneği süresi son kez uzatıldı.

Covid-19 gerekçeli kısa çalışma ödeme sürelerinde Cumhurbaşkanı Kararları ile süre uzatımına gidilmiştir.

Özetle;

Eski düzenleme;

-  23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile uygulanan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31.01.2021 olarak belirlenmiş idi. Aynı tarihli RG’de yayımlanan 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile uygulanan kısa çalışma ödeneği ödeme süresi de 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmış idi.

Yeni Düzenleme;

-  19 Şubat 2021 Tarihli ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi son kez olmak üzere 28.02.2021 tarihinden 31.03.2021 tarihine uzatılmıştır.  

İlgili Karar sirkülerimiz ekinde dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.