Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 80

    İstanbul, 13 Ekim 2021       

   Konu:  Bordro parametreleri için yemek istisnası KDV oranı değişikliği hatırlatması

31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de(RG) yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(CK) ile yeme-içme hizmetleri için (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç) KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüş,

Ardından, en son 30.07.2021 tarih ve 31553 sayılı RG’de yayımlanan 4312 sayılı CK ile söz konusu indirimler 30.09.2021 tarihine uzatılmış idi.

Söz konusu geçici indirim oranları ile ilgili şu ana kadar yeni bir uzatma kararı gelmediğinden (önümüzdeki dönemde de gelmez ise) bordro parametreleri bakımından yemek istisnası KDV oranının 01.10.2021 tarihinden sonra %8 olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bu durumda gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli tutarı 01.10.2021 tarihi itibariyle 25,25 TL(25 TL + KDV %1) yerine 27 TL
(25 TL + KDV%8) olarak uygulanacaktır.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.