Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 84

    İstanbul, 08 Kasım 2021       

   Konu:  İŞ-KUR tarafından düzenlenen istihdam taahhütlü kurs ve program şartlarında değişiklik yapıldı.

İş-Kur tarafından yayımlanan 05.10.2021 tarih ve 9762158 sayılı yazı ile 06/10/2021 tarihi itibariyle yeni kurs veya program talebi alınmasına ara verilmiş idi.

Bu defa İş-Kur Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 5.11.2021 tarih ve10015511 sayılı yazı ile söz konusu kurs ve programlar yeni şartlarla yeniden başlatılmıştır.

Yapılan değişiklikler özetle;

  • Daha önce düzenlenmesine ara verilen kurs ve programlar 05/11/2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılmıştır.
  • İstihdam yükümlülüğünün daha önce en az 60 gün süreyle yerine getirilmesi gerekmekte iken, bu süre “istihdam taahhüdünün 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar olması zorunludur” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Sözleşmesi imzalanan ancak henüz fiili olarak başlatılmamış işbaşı eğitim programları ile 5.11.2021 tarihi ve sonrasında yeni sözleşme imzalanarak başlatılacak işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülüğüne ilişkin süreler 60 günden az olmamak üzere en az iki katına çıkarılmıştır.
  • 04.11.2021 tarihi ve öncesinde sözleşmesi imzalanan ve fiili olarak başlayan programlarda önceki esaslar geçerli olacaktır.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.