Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 86

    İstanbul, 1 Aralık 2021       

   Konu: SGK sigortalı işe giriş bildirgesi ekranında değişiklik

Sigortalıların işe giriş bildirgesi ekranında çalışanların öğrenim durumu bilgisinin girilmesi zorunlu hale gelmiştir. Daha önce bu kısmın seçilmemesi halinde işe giriş işlemleri tamamlanabiliyor iken, bundan sonra işe başlatılmak istenilen kişinin diplomasına/öğrenim durumuna göre mezun bilgisinin seçilmesi bir zorunluluk olmuş durumdadır. Aksi halde “sigortalının öğrenim durumu bilgisini giriniz” uyarısı ile karşılaşılmakta, işlem ilerlememektedir. Çalışanların öğrenim durumu ile ilgili seçeneğin seçilmesi ile işlemler tamamlanabilecektir.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.