Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 88

    İstanbul, 13 Aralık 2021       

   Konu:  Genç girişimcilere yönelik vergi ve sigorta prim teşviki broşürü yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından; yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teşviki uygulamasına ilişkin Aralık 2021 tarih ve 411 yayın nolu “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” Broşürü güncellenerek yayımlanmıştır.

Esasen vergi tarafında 10.02.2106 tarihinden, SGK tarafında 01.06.2018 tarihinden itibaren söz konusu teşvikler farklı sürelerle genç girişimcilere uygulanmaktadır.

Yeni broşürde aşağıdaki alt başlıklarda detaylı bilgi ve örneklere yer verilmiştir.

  • Genç girişimci vergi teşvikinden kimlerin yararlanabilir?
  • Genç girişimci vergi teşvikinden yararlanma şartları nelerdir?
  • Genç girişimci vergi teşviki uygulamasındaki özellikli durumlar nelerdir?
  • Genç girişimci sigorta prim teşvikinden yararlanma şartları ve başvuru usulü?


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.