Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 90

    İstanbul, 13 Aralık 2021       

   Konu:  7326 Sayılı Kanun Kapsamında taksitli ödeme seçeneğini seçenlere SGK yeni bir hak tanıdı.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları nedeniyle yapılandırmaya başvuran işverenlerin ilk taksit ödeme süreleri 30/11/2021 tarihinde sona ermiş ve taksitlerini ödeyemeyenler için de yapılandırma başvurularının bozulması durumu hasıl olmuş idi.

SGK tarafından yayımlanan 10.12.2021 tarih ve 36628385 sayılı Genel Yazı ile taksitli ödeme seçeneği yapanlara plan değişikliği yaparak yapılandırma haklarının devamı şansı tanınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumuna süresi içinde yapılandırma başvurusu yapmak ve taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olmak şartı ile;

  • Borcunu taksitle yapılandıran ancak yapılandırılan borcun ilk taksitini 30/11/2021 tarihine kadar ödemeyen veya eksik ödeyenler tarafından borcun geç ödeme zammı ile birlikte 31/12/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılabilecek ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarında %90 indirim yapılacaktır.
  • Ayrıca, taksitle ödeme seçeneğini seçip ilk taksit ödemesini süresinde yapanların da yazılı talebi halinde taksitli ödeme seçeneklerini, peşin ödemeye döndürerek geç ödeme zammıyla birlikte 31/12/2021 tarihine kadar ödemeleri halinde onlar da peşin ödeme hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Yoksa mevcut düzenlemede taksitle ödeme seçeneğiyle borçlarını yapılandırıp ilk taksit ödemesini gerçekleştirenler bakımından borcun tamamının, ikinci taksitin ödeme süresi sonuna (31/12/2021 tarihine) kadar ödenmesi halinde, taksitlendirme farkı alınmaksızın Yİ-ÜFE aylık değişim oranları %50 olarak uygulanıyor olacaktı. Bu durum yapılan düzenleme ile giderilmiş oldu.

7326 Sayılı Kanun kapsamında ilk taksit ödemesini gerçekleştirenlerin peşin ödeme hükümlerinden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine taksitli ödeme planlarının peşin ödeme planı olarak değiştirilmesi için başvuru yapmaları gerekir.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.