Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 91

    İstanbul, 13 Aralık 2021       

   Konu: Çağrı merkezleri ile toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketlerde İEP/MEK/MEGİP DÜZENLEMESİ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 08.12.2021 tarihli ve 00010286333 sayılı Aktif İşgücü Düzenlemeleri konulu talimat yayımlanmıştır.

Söz konusu talimat ile mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ile Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) Uygulama Genelgesi kapsamında düzenlenen mesleki eğitimlerle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde;

  • Çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ve toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketlerde kurs ve/veya program düzenlenmemesi ayrıca,
  • İşyeri faaliyet kodu farklı sektörlerde olmakla birlikte belirtilen kapsamda faaliyette bulunan işyerleri ile de kurs ve/veya program düzenlenmeyeceği kararı verilmiştir.
  • Bu kapsamda 09.12.2021 tarihinden itibaren daha önce sözleşmeleri imzalanmış olsa dahi fiili olarak başlatılmamış kurs ve/veya programlar bu sektörlerde başlatılmayacaktır.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.