4 minuten leestijd 30 april 2020
Waarom stakeholders een poortwachtersrol verwachten van de accountant

Waarom stakeholders een poortwachtersrol verwachten van de accountant

Door Jules Verhagen

EY Nederland Partner Assurance

Verbindend. Enthousiast. Strategisch. Schakelt op basis van ervaring en een scherpe visie op ontwikkelingen op het gebied van governance, organisatie, besturing, strategie en verslaglegging.

4 minuten leestijd 30 april 2020

Voor welke grote uitdaging staat de accountant in de  toekomst als het gaat om fraude  en corruptie risico’s?

Fraude en corruptie liggen onder het maatschappelijk vergrootglas. Ook over de rol van de accountant worden daarbij vragen gesteld. Als partner bij EY en lid van het Assurance Management Team van EY Nederland legt Jules Verhagen uit hoe EY met dit thema omgaat.

Het maatschappelijk verkeer verwacht veel van accountants op het gebied van fraude  en  corruptie. Dat komt onder andere doordat het zakendoen van ondernemingen onder het publieke vergrootglas ligt. In Nederland is de druk vanuit toezichthouders en de opsporings diensten toegenomen. En terecht. Ondanks alle aandacht zien we dat onethisch gedrag bij onder nemingen een grote uitdaging blijft, ook voor de accountant. Bedrijven blijven vatbaar voor omvangrijke  financiële schade en reputatieschade. Het thema verdient daarom extra aandacht en staat bij alle  partijen hoog op de agenda. Ook de Monitoring Commissie Accountancy benadrukte recent nog hoe belangrijk deze rol is. Laten we daarom even stilstaan hoe wij binnen EY daarmee omgaan. 

Trends in fraude- en corruptierisico’s

We zien nog steeds veel klassieke vormen van fraude en corruptie, zoals het vervalsen van facturen, fraude in het betaalproces en omkoping door agenten in het buitenland. Dat zijn dus blijvende aandachtspunten. De ontwikkelingen in digitale technologieën en de veranderingen in businessmodellen leiden echter tot meer complexe fraude en corruptie risico’s. Die risico’s liggen voor een belangrijk deel op het gebied van cybercrime, waarbij criminelen IT systemen hacken, informatie verzamelen en met behulp hiermee gelden weten te onttrekken aan de onderneming. De bedragen die erin omgaan zijn enorm en ook de reputatierisico’s zijn groot. Omdat deze  criminelen zich achter IP adressen verschuilen, zijn ze nauwelijks te traceren. Dat is echt een  uitdaging voor de toekomst. 

Wat de accountant daarmee doet

Wij kijken voorafgaand aan de controle welk risicoprofiel een organisatie heeft. Fraude- en corruptierisico’s krijgen daarbij steeds meer aandacht. Onze medewerkers worden hierin ook periodiek getraind en onze forensische accountants maken meer en meer een vast  onderdeel uit van het controleteam. Dit leidt tot een hoge kwaliteit van de risicobeoordeling. Door de grotere aandacht voor fraude en corruptie en de aanwezigheid van specialisten  zijn de discussies in onze teams diepgaander  dan vroeger. Het leidt er bovendien toe dat de  teams ook  on the job worden getraind om een  goede inschatting van fraude- en corruptierisico’s te kunnen maken. Fraude of corruptie, wat dan? Ons beleid is volstrekt helder: fraude en corruptie  zijn niet acceptabel. Als de teams dit soort  signalen oppikken, doen ze melding bij ons fraudepanel. Dit panel helpt het controleteam  om na te gaan wat er precies aan de hand is. Is het management betrokken? Wat is de  financiële impact van de fraude of corruptie?  Welke wet en regelgeving is overtreden? Wat zou dat kunnen betekenen voor de organisatie en de jaarrekening? Onze specialisten kijken naar de benodigde aanpak en of een formele melding moet worden gedaan bij de autoriteiten. We zien inmiddels een sterke toe name van het aantal interne consultaties over vragen op het gebied van fraude of corruptie. Het is een belangrijke indicatie dat de bewustwording rondom het thema toeneemt. 

Uitdagingen en kansen

Ondernemers vinden het soms best lastig dat de accountant bepaalde problemen aan de kaak  stelt. Toch heeft de aanjagende rol van de accountant inmiddels ook bij veel ondernemingen geleid tot een verandering in de mindset. Helaas is die positieve invloed voor het grote publiek niet altijd zicht baar. We kunnen daar meer aan doen. Accountants kunnen beter communiceren over wat zij op het gebied van fraude en corruptie doen, bijvoorbeeld over correcties in de jaarrekening of het aantal meldingen dat wordt gedaan. Het verstrekken van meer informatie verduidelijkt de rol van de accountant rondom fraude en corruptie. De grote uitdaging voor de accountant in de toekomst zit volgens mij in de inzet van data analysetechnieken om fraude en corruptierisico’s eerder aan het licht te brengen en incidenten beter op te sporen. We moeten goed inspelen op de mogelijkheden die geavanceerde technologie ons biedt, als hulpmiddel om tegemoet te komen aan de hogere maatschappelijke verwachtingen. De goede weg is inmiddels ingezet. Zowel ondernemingen als accountants zijn ervan overtuigd dat fraude en corruptie grote aandacht verdienen. We werken ook op die manier samen aan a better working world.

Samenvatting

Fraude en corruptie liggen onder het maatschappelijk vergrootglas. Ook over de rol van de accountant worden vragen gesteld. De ontwikkelingen in digitale technologieën en veranderingen in businessmodellen leiden tot meer complexe fraude- en corruptierisico’s. Wij kijken voorafgaand aan de controle welk  risicoprofiel een organisatie heeft. Onze specialisten kijken naar de benodigde aanpak en of een formele melding moet worden gedaan bij de autoriteiten. De grote uitdaging voor de accountant in de toekomst zit in de inzet van data analysetechnieken om fraude- en corruptierisico’s eerder aan het licht te brengen en incidenten beter op te sporen.

Over dit artikel

Door Jules Verhagen

EY Nederland Partner Assurance

Verbindend. Enthousiast. Strategisch. Schakelt op basis van ervaring en een scherpe visie op ontwikkelingen op het gebied van governance, organisatie, besturing, strategie en verslaglegging.