Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hoe blockchain een gameplatform hielp een game-changer te worden

Microsoft Xbox en EY ontwikkelden een transparant blockchain-netwerk , zodat uitgevers, makers en eigenaren van games zich op de toekomst kunnen concentreren.

Related topics Consulting Digital Technologie

      Reframe your future xbox gaming grid static no zoom article
(Chapter breaker)
1

The better the question

Hoe kan blockchain een gameplatform in een game-changer veranderen?

Dankzij een blockchain-oplossing beschikt Microsoft Xbox nu over een infrastructuur die het contact met en de gebruikservaringen van hun partners aanzienlijk verbetert.

In de videogamesector met een omvang van zo’n 120 miljard USD werken de beste creatieve en technologische innovators. Hoewel dit verbond tussen creativiteit en technologie miljarden consumenten veel plezier bezorgt, vormde het royalty-proces van Microsoft Xbox lange tijd een specifiek probleem voor uitgevers vanwege beperkingen van legacy-technologieën.

Wereldwijde gaming-sector met een omzetprognose van

$120b

en meer dan 2,7 miljard gebruikers over de hele wereld.

De game-industrie bedient wereldwijd meer dan 2,7 miljard consumenten. Dit wordt mogelijk gemaakt door partnerships tussen gaming platforms zoals Xbox en duizenden uitgevers, ontwikkelaars, auteurs, ontwerpers, productiehuizen en distributeurs. Al deze relaties zijn cruciaal voor het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige producten enerzijds en voor het werven van de beste talenten en creatievelingen voor dat platform anderzijds.

Het oude systeem van Microsoft Xbox voor het veilig beheren en verwerken van royalties was omslachtig: het kostte 45 dagen om toegang te krijgen tot goedgekeurde financiële informatie over de verdiende royalty’s. In combinatie met al het papierwerk was deze gang van zaken voor veel uitgevers van games verre van optimaal. Dat gold zeker voor de kleinere bedrijven met beperkte middelen.

EY en Microsoft wilden een eerlijk en open speelveld creëren voor de gaming-sector. Daarom stelde het team zich de volgende vraag: Kan blockchain een game-changer zijn voor de game-industrie?


      Student using digital tablet vr classoom
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Een blockchain-oplossing waar ook de uitgevers en makers deel van uitmaken

EY en Microsoft Xbox implementeren samen slimme digitale oplossingen, zodat game-uitgevers en makers hun werk optimaal kunnen doen.

Microsoft Xbox en EY werkten samen als één team om een transformatie tot stand te brengen. De gezamenlijke expertise en het pakket digitale oplossingen van Microsoft en EY bleken een game-changer, waardoor Microsoft Xbox de handmatige inspanningen en de operationele uren voor het verwerken van royalty's voor uitgevers kon verminderen door deze te automatiseren, en zo de overstap van het oude systeem te kunnen maken. 

Via slimme contracten worden de IP-rechten van game creators gecodeerd

De eerste stap bij het actualiseren van de bestaande Microsoft systemen was om de royalty-contracten geschikt te maken voor blockchain in de vorm van digitale contracten. Vervolgens werden de juridische voorwaarden in het blockchain-netwerk gecodeerd in slimme contracten. Wanneer belanghebbenden geïnteresseerd zijn in deelname aan het systeem, kunnen zij zelf ervaren dat de gecodeerde digitale contracten net zo vertrouwelijk worden behandeld als de ‘oude’ royalty-contracten.

Een geautomatiseerde oplossing die de operationele kosten verlaagt

Voortbouwend op die contractuele transparantie, richtte het team zich vooral op verbetering van de transparantie van de royalty-verwerking voor de uitgevers van games. Dat was een belangrijk pijnpunt van Microsoft Xbox. Het bestaande systeem voor het verwerken en uitkeren van royalty’s bestond uit talloze evaluatiemomenten en moeizame handmatige processen.  Door het systeem te automatiseren verloopt het proces sneller, kost het minder werk en is er meer transparantie voor de deelnemers. Tegelijkertijd blijft de hoge mate van privacybescherming en vertrouwelijkheid tussen Microsoft en de uitgevers gehandhaafd.  Via een gebruiksvriendelijke interface wordt een eenvoudige, effectieve interactielaag toegevoegd aan het royalty-distributiesysteem voor game ontwikkelaars.

Aan de hand van de verkoopgegevens - die zo goed als real-time beschikbaar zijn - kunnen game creators zien wat ze verdiend hebben

Voor het nauwkeurig en transparant verwerken van de royalty’s voor partners van Microsoft Xbox is dus gebruikgemaakt van slimme contracten. De volgende stap was het op een veilige en transparante manier (en bijna in real-time) uitwisselen van de informatie met die partners, waarmee de tijd die nodig was voor de toegang tot die royalty’s, werd teruggebracht van 45 dagen naar 4 minuten.

“Door een bijna real-time-toegang tot de gegevens wordt de effectiviteit van het proces aanzienlijk verbeterd en krijgen partners meer inzicht in het proces, wat hun gebruikservaring sterk verbetert,” Tim Stuart, Xbox Chief Financial Officer bij Microsoft.

Wanneer consumenten Xbox games, andere producten en digitale content kopen, passen de slimme contracten de gecodeerde contractuele logica toe en worden de royalty’s meteen berekend. Zodra deze informatie beschikbaar is, worden transacties en royalty-verplichtingen op een veilige en vertrouwelijke manier in een 'alleen-lezen' format naar elke deelnemer gestuurd. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de gemoedsrust van game creators, zij kunnen zo bovendien dagelijks de financiële transacties in kaart brengen - wat hun prognose- en rapportagecapaciteit vergroot.

Door gegevens bijna in real-time toegankelijk te maken, verloopt het proces veel doeltreffender en worden inzichten opgedaan die leiden tot een verbeterde gebruikservaring voor de partners.
Tim Stuart
Xbox Chief Financial Officer bij Microsoft.

      Girl lighted colorful code
(Chapter breaker)
3

The better the world works

Een transparant blockchain-ecosysteem biedt game creators nieuwe mogelijkheden

Het nieuwe blockchain-netwerk van Microsoft Xbox is beter voor de sector in het algemeen en voor de game creators in het bijzonder.

De technologische oplossingen die in dit project zijn geïmplementeerd – inclusief rechtstreekse informatie over de transacties – bieden significante voordelen voor Microsoft Xbox en haar partners. De betreffende partijen worden naadloos aan elkaar gekoppeld, wat voor veel betere gebruikservaringen zorgt.

De blockchain-oplossing sluit nauw aan bij de game creators, waardoor Microsoft Xbox over een infrastructuur beschikt waarmee ze game publishers en creators kunnen beheren en belonen. Game creators hebben nu ook meer vertrouwen in het proces en kunnen zich volledig richten op het ontwikkelen van nieuwe games.

"Met de implementatie van een netwerk en royalty-verwerking op basis van blockchain-technologie, profiteren game publishers en Xbox van een betrouwbaar, transparant en verbonden systeem vanaf het opstellen van een contract tot aan de royalty-uitkering,” Luke Fewel, General Manager, Global Finance Operations bij Microsoft. Dankzij de nieuwe oplossing verloopt de verwerking 99% sneller. Bovendien is dit proces volledig geïntegreerd in het ERP-systeem voor de geautomatiseerde facturering en de registratie van boekhoudkundige posten. Het systeem zorgt, vrijwel real-time, voor royalty-overzichten voor uitgevers en een vermindering van de operationele werkzaamheden met ruim 40%. Daarnaast zijn er geen boekhoudkundige correcties meer nodig.

Dankzij deze technologie zal de entertainment-sector er in de toekomst anders uitzien.

De technologische oplossingen die in dit project zijn geïmplementeerd – inclusief rechtstreekse informatie over de transacties – bieden significante voordelen voor Microsoft Xbox en haar partners.
Luke Fewel
General Manager, Global Finance Operations bij Microsoft.

Business transformatie

Transformatie door de kracht van mensen, technologie en innovatie.

Meer ontdekken

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.