Strategie en innovatie

In Consulting

We leven in een wereld waarin dat wat gisteren soepel functioneerde, morgen of volgend jaar niet per definitie goed werkt. Daarom ondersteunen we u bij het ontwikkelen van een bedrijfsstrategie die ook over enkele jaren nog effectief functioneert en die u helpt om in dit tijdperk van transformatie aan de top te blijven.

Wat EY voor u kan betekenen

Purpose-geleide strategie

Hoewel veel toonaangevende organisaties de kracht van een purpose erkennen, vinden ze het vaak lastig om die door middel van strategieën te behalen en de volledige waarde ervan te realiseren. Met onze expertise kunnen wij u ondersteunen bij het definiëren uw purpose en de integratie hiervan in uw bedrijfsprocessen. EY Advisory stelt hierbij de meest essentiële vragen met de grootste impact centraal en beantwoordt deze ook. Wij helpen u de achterliggende drijfveren van uw organisatie helder te krijgen en deze als uitgangspunt voor uw bedrijfsvoering te positioneren. Hiertoe formuleren we samen met u een bedrijfsstrategie die medewerkers en klanten aanzet tot actie.

Innovation Realized

Innovatie is geen keuze. Het is een must. Willen ondernemingen niet alleen overleven, maar over tien jaar floreren als nooit tevoren, dan is het cruciaal dat ze een bedrijfsmodel en een cultuur omarmen waarin optimale prestaties vandaag worden gecombineerd met innovatieontwikkeling voor morgen.

Het achterliggende idee van een innovatie bepaalt slechts voor 5% het succes ervan. Of een innovatie slaagt, hangt voor ruim 95% af van het vermogen om het idee effectief uit te werken en klanten er op wereldwijde schaal enthousiast voor te maken. Dat is Innovation Realized.

De benadering van EY is gebaseerd op het uitgangspunt dat het er bij innoveren om gaat moeilijke zaken makkelijk te maken. Omdat de toekomst vele afslagen kan nemen, werken we samen met u diverse scenario's uit. Hierbij richten we ons op een optimaal bedrijfsmodel en nieuwe zakelijke mogelijkheden. Uiteraard staan wij zelf ook niet stil. Alleen door ons te ontwikkelen, kunnen we u helpen uw bedrijf te laten groeien en bedreigingen om te zetten in kansen. Met de inbreng van EY bent u zo in staat een robuustere bedrijfsvoering en blijvend positieve resultaten neer te zetten.

Digitale strategie

Bedrijven opereren in een onzekere wereld waarin ze zich voortdurend moeten aanpassen aan ontwrichtende ontwikkelingen. Snelheid is hierbij cruciaal. Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven achter te blijven bij het tempo waarmee digitale technologieën ingang vinden. Bovendien is elk bedrijfsmodel en elk bedrijfsproces kwetsbaar, of het nu is gericht op groei, optimalisatie of bescherming van de activiteiten. Elk bedrijf dat de bestaande en opkomende digitale technologieën niet benut om zichzelf opnieuw uit te vinden, verliest onherroepelijk de strijd. Natuurlijk is het van belang dat u nieuwe technologie zo vroeg mogelijk implementeert, maar waar het vooral om gaat, is dat u uw bedrijf positioneert als koploper op digitaal vlak.

Bij EY Advisory zijn we er dan ook van overtuigd dat er een heel nieuw type strategie nodig is om bedreigingen om te zetten in kansen en ontwrichtende ontwikkelingen te pareren: een flexibele strategie die in realtime mee verandert met de digitale evolutie. De technologie-experts van EY leggen u graag uit hoe een dergelijke strategie eruitziet en hoe u deze implementeert.

Groeistrategie

EY Advisory helpt u een groeistrategie te ontwikkelen die het verkooppotentieel optimaal benut en uw organisatie in een perfect uitgangspunt positioneert om uw marktaandeel te vergroten. Hierbij houden we alle belangrijke variabelen in het oog, zoals de marktvraag, de kenmerken van uw producten en diensten, relevante fiscale aspecten, handelsimplicaties, potentiële risico's en een effectieve marktbenadering.

Op deze manier bepalen we samen met u zowel de visie als de strategie die nodig is om groei te realiseren. Voor uw groeistrategie ontwikkelen we nieuwe portfolio-, markt- en footprint-strategieën en stellen we bestaande strategieën bij. Maar desgewenst gaan we verder en ondersteunen we u ook bij het uitvoeren van uw groeiplannen.

Strategische prijsstelling

De prijsstrategie die u hanteert, bepaalt in hoge mate uw winst en de marktperceptie. Wijzigingen in deze strategie hebben dan ook grote gevolgen. De afgelopen decennia heeft het instrument van prijsdiscipline, waarmee de inkomsten aanzienlijk kunnen worden verhoogd, steeds meer ingang gevonden.

Wij helpen uw organisatie bij het ontwikkelen van innovatieve prijsstrategieën die aansluiten op uw bredere markt- en bedrijfsstrategieën en passen analyses toe om de prijsprestaties beter in kaart te brengen en aanvullende waarde te genereren.

Strategische planning en routekaart

De meeste organisaties voeren elk jaar een strategische verkenning uit, die op managementniveau een forse investering van tijd en aandacht vergt. Helaas komt uit deze verkenning maar zelden een strategie voort die ook daadwerkelijk uitvoerbaar is, nieuwe invalshoeken biedt en is afgestemd op de jaarlijkse planning.

EY Advisory kan uw organisatie helpen om deze strategische verkenning beter te benutten. Met een effectief strategisch planningsproces houdt u de bedrijfsvoering in lijn met uw doelstellingen en wordt voorrang gegeven aan initiatieven en investeringen die het behalen van deze doelstellingen actief bevorderen. De manier waarop EY het strategische planningsproces benadert, anticipeert op verandering door rekening te houden met ontwrichtende trends in de sector, met nieuwe behoeften van klanten en met onvoorziene acties van concurrenten. Een effectief proces plaatst strategische keuzes in een kader en stippelt een heldere strategische koers uit aan de hand van een routekaart met opeenvolgende implementatiestappen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.