Talent en personeel

  COVID-19 enterprise resilience framework: We helpen u navigeren door het heden, de toekomst en daarna

  Belangrijke overwegingen

  Voor CHRO's moet de focus liggen op het faciliteren van bedrijfscontinuïteit en crisisbeheersing.

  • Faciliteer en ondersteun teams die het bedrijf door de crisis loodsen en zet daarbij middelen in voor veiligheid en crisismanagement
  • Zet personeelsplanning in om noodoplossingen op korte termijn mogelijk te maken; gebruik modelleerinstrumenten om mogelijkheden voor kostenbesparing te onderzoeken
  • Beoordeel zakelijke reispatronen en bied ondersteuning aan in het buitenland ‘gestrande’ collega's op doorreis en internationaal mobiele collega's en hun gezinnen
  • Beoordeel de wereldwijde disruptie bij BPO en dienstverleners en ondersteun personeelsprocessen (bijv. salarisadministratie) Payroll)
  • Beoordeel en versnel virtuele samenwerking en nieuwe manieren van werken; richt scholing anders in volgens een afstandsmodel
  • Zet virtuele interne communicatiekanalen en hubs in voor het beantwoorden van vragen van medewerkers; gezondheids- en welzijnsprogramma's
  • Houd personeelspeilingen over werken op afstand en maak gebruik van analyse-instrumenten om de productiviteit te verhogen.

  De focus van CHRO's moet liggen op het door aanhoudende disruptie heen loodsen van het bedrijf.

  • Wijs vitale functies, rollen, processen en vaardigheden en lacunes aan die door het virtuele werken aan het licht komen.
  • Vergroot de verantwoordelijkheid van alle werknemers (inclusief tijdelijk personeel) en zet technologie in voor bij- of omscholing van werknemers waar sprake is van capaciteitsveranderingen
  • Financiële en risicomodellering voor optimale personeelscapaciteit en -maatregelen
  • Ontwikkel de businesscase die de koers van de HR-functie voor altijd zal veranderen; leer van het verleden en bouw aan de toekomst
  • •Verken de markt en zet bestaande technologie in om de manier waarop het werk in de toekomst wordt gedaan opnieuw vorm te geven
  • Beoordeel de blauwdruk van uw bedrijfsmodel en stel het traditionele model ter discussie
  • Blijf op de hoogte van nieuwe reisbeperkingen en hun impact op werknemers en activiteiten
  • Bemoeienis met loonbelasting voor nieuwe belastingjurisdicties en de impact van lokale belasting

  Transformeer voor succes

  • Maak allesomvattende talentplanning, talentuitwisseling en personeelservaringen beschikbaar voor alle soorten werknemers
  • Overtref businesscase-afspraken en gebruik data om de personeelsimpact op de bedrijfswaardeketens (omzet en nettoresultaat) te laten zien
  • Versterk de capaciteit van uw teams en verplaats werknemers en werk waar dit nodig is om dienstverlening en waarde te verbeteren
  • Neem flexibele, digitale bijscholing en omscholing op in uw leerstrategie
  • Wees onderscheidend als een flexibele organisatie die uitblinkt in het snel anticiperen op en uitvoeren van verbeteringen in dienstverlening
  • Introduceer nieuwe producten en diensten om de essentiële rol van HR in personeelstevredenheid en bedrijfsresultaat te benadrukken.
  • Introduceer nieuwe producten en diensten om de essentiële rol van HR in personeelstevredenheid en bedrijfsresultaat te benadrukken.
  • Beoordeel en herzie benodigde faciliteiten, zoals huurovereenkomsten, toekomstige werkruimte en benodigde vaste activa

  Navigeer door de COVID-19-crisis

  We hebben een duidelijke kijk op de essentiële vragen en de nieuwe antwoorden die vereist zijn voor een effectieve bedrijfscontinuïteit en maximale veerkracht.

  Ontdek

  Neem contact op voor directe ondersteuning

  Laat ons u helpen met crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en veerkracht voor uw onderneming.

   

  Contact