4 minuten leestijd 25 februari 2020
Waarom microkredieten werken voor buitenlandse ondernemers

Waarom microkredieten werken voor buitenlandse ondernemers

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

4 minuten leestijd 25 februari 2020

Door het verstrekken van microkredieten stimuleert de stichting Entrepreneurs Foundation de ambities van ondernemers over de hele wereld.

Ondernemers die iets terug willen doen voor de maatschappij kunnen doneren aan talloze goede doelen. Maar waarom niet uitlenen? Door microkredieten te verstrekken aan ondernemers over de hele wereld, stimuleert de Entrepreneurs Foundation de ambities van entrepreneurs van Zuid-Amerika tot Azië.

Entrepreneurs Foundation: voor en door ondernemers

De Entrepreneurs Foundation wordt gedragen door topondernemers uit Nederland, die opkomende ondernemers in het buitenland een warm hart toedragen. Andries Bonneur, voorzitter van de Entrepreneurs Foundation: “Goede doelen die ondernemerschap stimuleren zijn zeldzaam. Ik vind het belangrijk om daaraan bij te dragen.”

Andries Bonneur is eigenaar en directeur van Stage Global, dat internationale studie-uitwisselingen en stages voor jongeren organiseert. In 2015 was Bonneur met zijn onderneming finalist van EY Emerging Entrepreneur Of The Year. In datzelfde jaar kwam hij in aanraking met de Entrepreneurs Foundation, die in 1999 is opgericht door oud-finalisten en deelnemers aan EY Entrepreneur Of The Year.

Bonneur: “Ik zocht in die tijd een manier om iets terug te doen voor de wereld. Ik was gelijk gegrepen door de missie van de stichting: impact maken in landen waar het ondernemerschap zich nog meer kan ontwikkelen.” Kort daarop trad hij toe tot het bestuur van de stichting. De stichting ontvangt inkomsten uit donaties van ondernemingen en ondernemers en verstrekt microkredieten, tegen schappelijke voorwaarden. Bonneur: “Als voorzitter mag ik meedenken over de plannen van collega-ondernemers in andere delen van de wereld. Zijn die plannen haalbaar? Gaat het financieel succes opleveren? Passen de plannen bij onze stichting? We kunnen met relatief lage bedragen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika een veel grotere impact maken dan hier.”

 Andries Bonneur 

Microkredieten voor ondernemers

De Entrepreneurs Foundation doet geen schenkingen, maar verschaft kredieten aan ondernemers. Op de manier de stichting ondernemers om goed na te denken over hun ondernemingsplan en hun verdienmodel. Bonneur: “Met ons kapitaal kunnen we veel meer impact maken, omdat we met het rendement een nieuwe stroom van inkomsten genereren. Ook die kunnen we weer uitlenen aan andere ondernemers – een hefboomeffect dus. Bovendien worden we als kredietverstrekker gedwongen om betrokken te blijven bij deze ondernemersinitiatieven.”

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers, waardoor het hele fonds ter beschikking staat voor de ondernemers. Het verstrekken van leningen verloopt via Lend-A-Hand, een online platform waar alle projecten op worden gepresenteerd – de intenties, de uitvoering maar ook de voortgang. Bonneur: “Zo kunnen we monitoren welke impact we maken, hoeveel mensen we bereiken, hoeveel banen er gecreëerd zijn en welke producten er gemaakt worden.”

Glasvezelkabels in Burkina Faso

Een mooi voorbeeld is een project in Burkina Faso waar de stichting 3.000 euro leende aan een onderneming die glasvezel kan lassen, en zo in een lokale gemeenschap de toegang tot het internet mogelijk maakt. In dat land heeft de aanleg daarvan een enorm bereik: de toegang tot het internet geeft de lokale economie dan ook een aanzienlijke stimulans. Bonneur: “Dat weet ik uit ervaring: als ondernemer heb ik klanten in de Filippijnen, waar het bij slecht weer niet ongebruikelijk is dat facturen niet kunnen worden betaald door de instabiele internetverbinding. Zo’n lokale onderneming kan dus voor een paar duizend euro de wereld verbeteren.”

Solarlampen in Kenia

Een ander goed voorbeeld is de steun van de stichting aan de Keniase onderneming Sollatek, die solarlampen levert. Met dat initiatief krijgen 7.000 huishoudens en bedrijven toegang tot een betrouwbare en schone energiebron. Bonneur: “Nu al profiteren 34.000 mensen van de zonne-energie van Sollatek, die bovendien 6.600 ton aan CO2-uitstoot bespaart. Wij zijn niet de enige kredietverstrekker, maar steunen dat project met een lening van 5.000 euro, met een looptijd van 24 maanden.”

Met ons kapitaal kunnen we veel meer impact maken, omdat we met het rendement een nieuwe stroom van inkomsten genereren. Ook die kunnen we weer uitlenen aan andere ondernemers.
Andries Bonneur
voorzitter Entrepreneurs Foundation

150 projecten wereldwijd

Sinds de oprichting heeft de stichting meer dan 5 ton aan donaties ontvangen. Bonneur: “We steken kapitaal in meer dan 150 projecten wereldwijd. De impact van dat relatief bescheiden bedrag is gigantisch. Neem dat project in Kenia: met het krediet van een paar duizend euro zijn al direct vijf banen gecreëerd. Voor zo’n luttel bedrag kun je die mensen dus in hun levensonderhoud laten voorzien.”

Selectiecriteria en de stichting in haar rol als bank

De stichting selecteert op ondernemerschap. Bonneur: Alle ondernemers vragen wij om hun businessplan. Naast de documentatie letten wij heel goed op de mens achter de ondernemer. Hoe lang bestaat de onderneming al? Wat zijn de resultaten? En hoe realistisch is de geraamde groei? Hebben de ondernemers al eerder iets bewezen? We blijven de voortgang volgen.”

De stichting is soepel als het aankomt op haar rol als bank. Bonneur: “Het komt voor dat een ondernemer een termijn niet haalt, of een betalingsperiode overslaat. Wij hangen niet het incassobureau of de deurwaarder uit. Rendement is niet onze doelstelling. Wij willen ondernemers stimuleren om als een ondernemer te denken en te handelen, kortom, om het beschikbaar gestelde kapitaal te zien als een tijdelijke lening, die ook als het weer moet worden terugbetaald voor de onderneming winst oplevert.”

Bijdragen aan Entrepreneurs Foundation

Wil je als ondernemer bijdragen aan Entrepreneurs Foundation? Dat kan op verschillende manieren, aldus Bonneur. “De meest voor de hand liggende is door aan de stichting te doneren – dat kan iedereen via onze website. Daarnaast hebben we een actief bestuur dat bestaat uit ondernemers, voormalig ondernemers en voormalig deelnemers van EY Entrepreneur Of The Year. We staan open voor iedereen die belangstelling heeft om deel uit te maken van ons bestuur.”

Samenvatting

Als ondernemer kun je iets terugdoen voor de maatschappij door te doneren aan een goed doel. Maar waarom zou je geen geld uitlenen? Dit is precies wat de Entrepreneurs Foundation doet. Door microkredieten te verstrekken aan ondernemers over de hele wereld, stimuleert de stichting de ambities van entrepreneurs van Zuid-Amerika tot Azië.

Over dit artikel

Door EY Nederland

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten