6 minuten leestijd 17 maart 2021

      Bijgesneden hand die cameralens vasthoudt

Hoe technologiegedreven managed services de transformatie van bedrijven kunnen stimuleren

Door Stuart Lang

EY EMEIA Financial Services Managed Services Leader

Passionate advisor for businesses in strategy and operations. Deep experience in business transformation. Professional rugby player.

6 minuten leestijd 17 maart 2021

Bij de wederopbouw van bedrijven in 2021 zijn transformatie en het vermogen om anders te denken van cruciaal belang - managed services kunnen de oplossing zijn.

Drie belangrijke vragen:
 • Hoe kunnen managed services een snellere, effectievere bedrijfstransformatie mogelijk maken?
 • Waarom maken bedrijven steeds meer gebruik van managed services?
 • Hoe kunnen bedrijven tekortkomingen in hun bedrijfsmodellen aanpakken en waarde toevoegen?

In een wereld na COVID-19 proberen financiële instellingen het verloren terrein te herwinnen en zijn ze op zoek naar nieuwe manieren om zichzelf te transformeren, afgestemd op nieuwe en zich ontwikkelende marktkansen. Deze wederopbouw vindt echter plaats tegen een achtergrond van onzekerheid en grote uitdagingen.

Banken bijvoorbeeld, die een cruciale rol hebben gespeeld in de onmiddellijke nasleep van de uitbraak, opereren in een omgeving waarin activa en balansen steeds meer onder druk komen te staan, nu de overheidsinterventieprogramma's worden ingetrokken. Tegelijkertijd moeten zij blijven investeren in de modernisering van hun bedrijf om in te spelen op de veranderende risico's en groeimogelijkheden.

Bedrijven moeten niet alleen hun kosten gedisciplineerder beheren, maar moeten ook door complexere regelgeving navigeren, de transformatie van technologie versnellen en talent aantrekken, dit alles terwijl ze de zaak draaiend moeten houden, investeerders rendement moeten bieden en plannen moeten maken voor hun toekomst.

Managed services worden daarom door velen gezien als een kritieke enabler van transformatie naar een meer wendbaar, compliant en kosteneffectief bedrijf. Wereldwijd onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd, bevestigde dat maar liefst 91% van de bedrijven managed services beschouwt als een kerninstrument in hun strategie en uitvoering.

 

Managed Services: Waar zijn bedrijven naar op zoek?

Waar outsourcing in het verleden bedrijven hielp kosten te besparen, verwachten bedrijven nu dat managed services ook waarde toevoegen aan alle elementen van hun bedrijf. De magie gebeurt wanneer diepgaande expertise in de sector wordt gecombineerd met een wereldwijd bereik en geavanceerde technologie. Door de last te verlichten waar die het zwaarst is, kunnen managed services belangrijke activiteiten transformeren, prestaties verbeteren en innovatie introduceren.

Dit maakt leiders vrij om meer waarde toe te voegen en zich te concentreren op wat belangrijk is - groei stimuleren en een concurrentievoordeel behouden in een snel evoluerende, complexere wereld.

Elk bedrijf kiest een uniek traject voor managed services op basis van zijn bedrijfsbehoeften en groeimogelijkheden. Mijn ervaring is echter dat de belangrijkste redenen waarom zij kiezen voor een benadering op basis van managed services als volgt kunnen worden samengevat:

 • Zij verkennen nieuwe, meer flexibele manieren van werken:
  Succesvolle transformatie begint met ambitie voor echte, duurzame verandering. Ondanks volatiele omstandigheden zijn deze bedrijven niet bang om gedurfde stappen te zetten om hun organisatie aan te passen en te groeien. Bedrijven die bereid zijn om functies over te laten nemen die voor de directie van cruciaal belang zijn, maar geen onderscheidend vermogen hebben, geven zichzelf de vrijheid om zich te richten op innovatie en groei.

 • Ze zorgen voor efficiëntere uitgaven:
  Nu deze bedrijven belangrijke functies zoals belastingen, financiën, risico's en compliance overhevelen naar beheerde diensten, vermijden ze enorme aanloop- en vaste kapitaalkosten en gebruiken ze in plaats daarvan diensten op een flexibele, on-demand manier. Dit stelt hen ook in staat om verder te gaan dan bedrijfsprocessen en gebruik te maken van de domeinkennis en technologische investeringen van providers om belangrijke functies meer waarde te laten toevoegen aan het bedrijf.

 • Ze zetten middelen in om innovatie te stimuleren:
  Managed services bieden bedrijven oplossingen met veilige, snelle, kosteneffectieve toegang tot technologieën zoals AI, betrouwbare intelligentie en automatisering, geavanceerde data-analyse en de technische expertise om deze te beheersen - en dat alles zonder de hoge initiële kosten. Technologie maakt snellere, betrouwbaardere beslissingen mogelijk die slimmere innovatie stimuleren.

 • Ze spelen in op de behoefte aan efficiëntere naleving van regelgeving:
  Compliance is een topprioriteit voor de bedrijven waarmee we samenwerken en is een cruciale pijler in hun vereisten voor managed services. Een vertrouwde leverancier van managed services zorgt ervoor dat de veranderende verplichtingen van de sector en de regelgeving in alle operationele rechtsgebieden worden nageleefd, waardoor leiders het vertrouwen krijgen om door te zetten en deze kansen te benutten.

Bedrijven zijn op zoek naar geïntegreerde end-to-end managed services projecten, die technologie combineren met sector- en domeinexpertise. Hun ambitie is een revolutie teweeg te brengen in activiteiten die niet centraal staan maar wel van cruciaal belang zijn voor de raad van bestuur, met gemakkelijk te integreren oplossingen die de last verlichten op het gebied van belastingen, risico's, naleving, financiën en daarbuiten, en hen te helpen op lange termijn waarde te creëren door hen veiliger, efficiënter en beter in staat om aan de regelgeving te voldoen.

EY erkend door wereldwijd analistenbureau NelsonHall als nieuwe wereldleider in managed services.

Download het volledige verslag hier

Samenvatting

Als ik met financiële instellingen spreek over hun toekomst, is het duidelijk dat zij begrijpen dat teruggaan naar 'normaal' gewoon geen optie is. Gedijen in een complexere, onzekere wereld vereist visie met betrekking tot de manier waarop bedrijven zichzelf transformeren om zwaktes aan te pakken en nieuwe kansen te grijpen.

Managed services zijn van cruciaal belang om van een bedrijf een meer flexibele, kosteneffectieve en succesvolle onderneming te maken.

Over dit artikel

Door Stuart Lang

EY EMEIA Financial Services Managed Services Leader

Passionate advisor for businesses in strategy and operations. Deep experience in business transformation. Professional rugby player.