10 minuten leestijd 3 juni 2019
Jonge vrouw in de stad met smartphone

Acht manieren waarop de toepassing van FinTech nog altijd toeneemt

10 minuten leestijd 3 juni 2019

Toon resources

 • EY Global FinTech Adoption Index 2019 (pdf)

Doordat consumenten en MKB-bedrijven zich steeds bewuster zijn van FinTech en er vaker mee te maken krijgen, blijft de toepassing ervan toenemen.

Het gebruik van financiële technologie, of 'FinTech', is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wat in het verleden werd gezien als een complexe manier om financiën te beheren, wordt nu dankzij de opkomt van online bankieren en mobiele platforms door miljoenen mensen over de hele wereld gebruikt.

Uit het derde tweejaarlijkse onderzoek van EY over de toepassingstrends rondom FinTech blijkt dat 96% van de 27.000 ondervraagde consumenten (in 27 wereldwijde markten) op zijn minst heeft gehoord van een FinTech-overschrijvingsdienst of -betaaldienst. 75% van de respondenten heeft er al eens een gebruikt. Tijdens het onderzoek bleek ook dat FinTech in de MKB-markt steeds vaker wordt toegepast in een aantal belangrijke categorieën: bankieren en betalingen, financieel beheer, financiering en verzekeringen.

Bekijk het volledige rapport en de gebruikte methoden voor meer inzicht in het toenemende gebruik en de groeiende invloed van FinTech.

Dit toenemende gebruik gaat hand in hand met meer invloed. Groeiende FinTech-bedrijven doen niet alleen goede zaken, maar stimuleren gevestigde financiële organisaties en andere spelers ook om hun eigen FinTech-producten en -diensten te ontwikkelen. Hoewel nog niet alle uitdagingen zijn overwonnen, lijkt het erop dat de FinTech-wereld gestaag blijft groeien. 

Toon resources

 • Download: EY Global FinTech Adoption Index 2019

Menigte wandelen
(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

FinTech voor consumenten bereikt een keerpunt

Uit de bevindingen blijkt dat consumenten in veel grotere mate betrokken zijn bij FinTech-producten.

Onze derde FinTech Adoption Index heeft acht belangrijke inzichten opgeleverd over de groei van FinTech onder consumenten van over de hele wereld.

1. FinTech wordt over de hele wereld breed toegepast 

Integratie

64%

van de consumenten wereldwijd gebruikt FinTech.

Het wereldwijde gebruik van FinTech heeft de 64% bereikt, waaruit duidelijk blijkt dat FinTech een regulier onderdeel van alle onderzochte markten aan het worden is (figuur 1). Als we dit gebruik vergelijken met vorige onderzoeken uit 2015 en 2017, zien we dat er de afgelopen vijf jaar sprake is van een consistente groeicurve. In de zes onderzochte markten die in deze periode zijn onderzocht, steeg het gebruikspercentage van 16% in 2015, naar 31% in 2017, tot 60% in 2019. Dit is een stijging van bijna 100% per twee jaar.  

consumenten FinTech-acceptatie in 27 markten infograph

2. Het bewustzijn onder consumenten is hoger dan ooit tevoren 

Bewustwording

96%

van de consumenten heeft al eens gehoord van FinTech-overschrijvingsdiensten of -betaaldiensten.

Slechts 4% van de consumenten wereldwijd heeft nog nooit gehoord van FinTech-overschrijvingsdiensten of -betaaldiensten. In sommige markten lag dit percentage zelfs nog lager: in zowel India als Rusland zei slechts 0,5% van de respondenten niets af te weten van dit soort diensten.

Een opvallend gegeven is dat het bewustzijnsniveau niet voor alle servicecategorieën hetzelfde was. Zo was 29% van de respondenten niet op de hoogte van diensten voor budgettering en financiële planning. Ondanks dat blijft het bewustzijn over de sector als geheel hoog. 

3. FinTech wordt nu algemeen gebruikt door consumenten, met China als koploper

Het gebruik van FinTech

75%

van de consumenten heeft al eens een FinTech-overschrijvingsdienst of -betaaldienst gebruikt.

Nu FinTech-diensten wereldwijd door consumenten worden gebruikt, is het duidelijk dat FinTechs erkende financiële dienstverleners zijn geworden. De meestgebruikte diensten waren overschrijvings- en betaaldiensten: ongeveer driekwart van de consumenten had al eens een dienst in deze categorie gebruikt. Er worden vooral veel FinTech-diensten gebruikt in China: het percentage lag hier maar liefst op 95%. Andere veelgebruikte diensten waren op het gebied van sparen en beleggen, budgetteren en financiële planning, verzekeringen en lenen. 

Uit de cijfers blijkt dat er nog ruimte is voor groei in bepaalde segmenten. Zo ligt het gebruik van spaar- en investeringsdiensten bij vrouwen slechts op 27%, terwijl dit bij mannen 40% is.

4. Geconsolideerde platforms zijn populair

Totaalpakketten

60%

van de consumenten gebruikt diensten het liefst via één enkel platform.

Consumenten willen via één app of online portal toegang krijgen tot hun financiële tools. 60% van de gebruikers geeft aan hier een voorkeur voor te hebben. Consumenten geven echter niet altijd de voorkeur aan een technische aanpak. Als het gaat om klantenservice, zei slechts 27% van de FinTech-gebruikers wereldwijd liever via social media met hun bank te praten dan via een traditioneel, persoonlijk gesprek.

FinTechs die het gebruik van gecentraliseerde platforms en marktplaatsen stimuleren met technologie, hebben dus baat bij partnerschappen met en overnames door banken, die op hun beurt profiteren van interne ontwikkelingen. En dankzij deze samenwerking kunnen ze een betere klantervaring bieden. 

5. Kosten blijven de belangrijkste overweging

Concurrentievoordeel

27%

van de consumenten zegt dat een concurrerend tarief de belangrijkste prioriteit is.

In het verleden was het gemak waarmee een FinTech-account kon worden gemaakt de belangrijkste aantrekkingskracht voor gebruikers. Zo gaf slechts 13% van de respondenten aan dat aantrekkelijke tarieven een prioriteit was, terwijl 30% meer belang hechtte aan gemak bij het instellen van een account.

Volgens de cijfers van dit jaar zijn de prioriteiten ondertussen verschoven. Nu vindt 20% van de ondervraagden het gemak bij het opzetten van een account essentieel, terwijl 27% de vergoedingen en tarieven belangrijker vindt. Hieruit kunnen we opmaken dat FinTech tegenwoordig een gevestigde markt is waarin standaard lagere kosten en een naadloze klantervaring worden verwacht. 

6. Het vertrouwen in gevestigde bedrijven is groot

Gevestigde bedrijven zijn in het voordeel

33%

zou in zee gaan met een nieuwe financiële organisatie voor een nieuwe dienst.

Consumenten hebben nog altijd vertrouwen in hun belangrijkste bank of verzekeraar. In 2019 zei 22% van de respondenten die geen FinTech gebruiken, meer vertrouwen te hebben in een traditionele financiële dienstverlener dan in FinTechs. Daarom werd besloten niet over te stappen.  

Het trage overstappen hoeft niet volledig te wijten te zijn aan een gebrek aan vertrouwen. Het kan ook een typerend kenmerk zijn van het gebruik van innovaties. In onze Index van 2017 hebben we de innovatietheorie van Rogers besproken. Volgens deze theorie verloopt het gebruik van innovaties via vijf afgebakende groepen binnen een populatie:

 • Innovatoren – mensen die op zoek gaan naar de nieuwste ideeën
 • Pioniers – mensen die als opinieleiders optreden voor de bredere populatie
 • Voorlopers – mensen die verandering sneller accepteren dan gemiddeld
 • Achterlopers – mensen die sceptischer zijn dan gemiddeld, maar die bereid zijn een innovatie te gebruiken als veel anderen dit ook doen
 • Achterblijvers – mensen die traditionele werkwijzen pas opgeven als dit absoluut noodzakelijk is

7. Er zijn steeds meer niet-financiële spelers

Op zoek naar alternatieven

68%

is bereid een financieel product van een niet-financieel bedrijf te overwegen.

In het verleden bestond de FinTech-markt uitsluitend uit gevestigde bedrijven en FinTech-nieuwkomers. Tegenwoordig moeten beide soorten bedrijven concurreren met niet-financiële dienstverlenende organisaties, zoals retailers en technologieplatforms. Volgens het onderzoek is 68% van de consumenten bereid een financiële dienst te overwegen die wordt aangeboden door een niet-financiële dienstverlener. 

Een opvallend gegeven is dat ze vooral openstaan voor retailers (45%) en telecombedrijven (44%) als dienstverleners. Daarnaast zijn ze vooral bereid om FinTech-diensten voor betalingen en overschrijvingen te gebruiken, zoals digitaal bankieren en e-wallets voor verschillende verkopers. Dit kan te maken hebben met het feit dat niet-financiële spelers zoals retailers niet alleen technologische transformaties hebben doorgevoerd, maar ook een naadloze klantervaring kunnen bieden. Ze vertrouwen hierbij op hun eerdere relaties om holistische oplossingen te bieden. Vanuit de klant bekeken: waarom zou je niet bankieren op de plek waar je winkelt, zeker als beide diensten online plaatsvinden?

8. FinTech-gebruikers zijn vaker bereid gegevens te delen

Gegevens delen

48%

van de gebruikers is bereid bankgegevens te delen.

48% van de ondervraagde FinTech-gebruikers is bereid bankgegevens te delen met andere organisaties in ruil voor betere aanbiedingen. FinTech-oplossingen zijn afhankelijk van de overdraagbaarheid van data, dus bedrijven in deze markt zullen die bereidheid als positief ervaren.

Bovendien geeft 46% van de gebruikers aan er geen moeite mee te hebben om gegevens te verstrekken als dit betekent dat ze toegang krijgen tot betere deals van hun dienstverlener. 38% van de gebruikers is bereid om gegevens te delen met andere traditionele financiële instellingen, 31% wil ze delen met FinTech-bedrijven en slechts 23% wil gegevens delen met niet-financiële dienstverleners. Deze sentimenten verschillen lichtelijk per markt. Chinese consumenten zijn bijvoorbeeld eerder bereid gegevens te delen met FinTech-bedrijven dan met andere financiële organisaties.

De mensen die samen in een lijst zitten vertroebelen beeld
(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

MKB-bedrijven lopen warm voor het potentieel van FinTech

Uit trends blijkt dat FinTech-diensten steeds meer invloed krijgen op de MKB-markt.

De groei van FinTech-diensten reikt verder dan de consumentensector. EY-teams hebben de belangrijkste besluitvormers bij 1000 MKB-bedrijven in vijf landen ondervraagd: China, de VS, het VK, Zuid-Afrika en Mexico. Hiermee wilden ze meer inzicht krijgen in het zakelijke gebruik van FinTech-oplossingen. 

FinTech wordt steeds vaker gebruikt in het MKB

Uit het onderzoek bleek dat MKB-bedrijven van over de hele wereld belangrijke gebruikers van FinTech zijn geworden. Eén op de vier respondenten gaf aan de diensten van een FinTech-bedrijf te hebben gebruikt in elk van de volgende categorieën: bankieren en betalingen, financieel beheer, financiering en verzekeringen (figuur 2).

Dit laat zien dat FinTech-producten en -diensten een belangrijk onderdeel van het financieel beheer van MKB-bedrijven vormen. Net zoals bij de consumentenmarkt was deze trend vooral duidelijk aanwezig in China, waar 61% van de ondervraagden aangaf dat dit het geval was. 

De zes belangrijkste factoren die het gebruik van FinTech in het MKB bevorderen, waren:

 1. De verschillende functionaliteiten en functies
 2. Diensten die continu beschikbaar zijn
 3. Eenvoudige installatie en configuratie
 4. Tarieven en vergoedingen
 5. Compatibiliteit met dagelijkse activiteiten en infrastructuur
 6. Vertrouwen in het team van de dienstverleners en hun reputatie

In de categorie bankieren en betalingen werden de meeste FinTech-diensten gebruikt: 56% van de ondervraagde gebruikers gaf aan dat te hebben gedaan. Ook in dit geval was China een duidelijke uitschieter: 92% van de Chinese MKB-bedrijven zei FinTech-diensten op het gebied van bankieren en betalen te hebben gebruikt.

Financiering van MKB FinTech in 5 markten infografiek

Voorkeuren en prioriteiten van het MKB op het gebied van FinTech

Een andere belangrijke trend was het toenemende aantal MKB-bedrijven dat zich aansloot bij FinTech-ecosystemen. Deze ecosystemen integreren verschillende producten en diensten die worden aangeboden door nieuwe bedrijven, gevestigde financiële ondernemingen en niet-financiële instellingen. Het is niet verwonderlijk dat bedrijven die werken met FinTech-ecosystemen, hun problemen in de eerste plaats met technologie willen oplossen. 93% van de gebruikers kiest waar mogelijk liever een technologische benadering, ook in het geval van nieuwe regelgeving. 

MKB-bedrijven die FinTech gebruiken, zijn ook veel eerder geneigd om nieuwe diensten zorgvuldig te overwegen. Zo gaf 98% van de gebruikers uit het MKB aan de eigen technologie regelmatig te herzien om er zeker van te zijn dat de meest geschikte opties worden gebruikt. Wanneer ze van dienstverlener veranderen, winnen ze vaker advies in van meerdere bronnen, zoals bedrijfsadviseurs, overheidsfunctionarissen, professionele contacten en connecties uit de sector.

In vergelijking met consumenten waren MKB-bedrijven eerder bereid hun gegevens te delen met FinTech-bedrijven dan met andere externe dienstverleners. Maar liefst 89% van de gebruikers uit het MKB zei bereid te zijn de eigen gegevens te delen met FinTech-bedrijven, tegenover 70% die dat zou doen met andere financiële dienstverleners en 63% met niet-financiële dienstverlenende bedrijven.

De toekomst van FinTech

Uit deze bevindingen blijkt dat verschillende factoren de FinTech-sector vooruit helpen, zoals het vergroten van het bewustzijn bij consumenten en het MKB over FinTech-producten en -diensten, aantrekkelijke tarieven en het gemak bij het overstappen op een nieuw account.

Nu het gebruik in de zakelijke markt toeneemt, liggen er steeds meer kansen voor FinTech-bedrijven, gevestigde bedrijven en niet-financiële organisaties om de disruptieve veranderingen in de FinTech-wereld te benutten. Het vertrouwen in het concept FinTech lijkt zowel bij consumenten als bij bedrijven toe te nemen en de sector blijft onverminderd verder groeien.

Bekijk het volledige rapport en de gebruikte methoden voor meer inzicht in het toenemende gebruik en de groeiende invloed van FinTech.

De volgende EY-leden hebben bijgedragen aan de Fintech Adoption Index 2019: Matt Hatch, America FinTech Leader (San Francisco); Tom Bull, UK FinTech Leader en FinTech Adoption Index Leader (Londen); Sharon Chen, hoofdauteur van de FinTech Adoption Index (Londen); Doina Chiselita, co-auteur van de FinTech Adoption Index (Londen).

Samenvatting

Sinds de eerste FinTech Adoption Index van EY werd gepubliceerd in 2015, is het gebruik gestegen van 16% naar 33% (2017) tot 64% (2019). De Index van dit jaar wees uit dat FinTech-bedrijven zich verder ontwikkelen en hun wereldwijde bereik vergroten. Gevestigde ondernemingen reageren hierop door hun eigen geloofwaardige FinTech-aanbod te ontwikkelen. Ondertussen transformeren de ecosystemen in de sector zodat meerdere spelers bijeen worden gebracht. 

Over dit artikel