Dragen de M&A-deals van vandaag bij aan het zorgecosysteem van morgen?

Door Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Partner EY Strategy and Transactions

Zeer gecommiteerd, eerlijk advies, oplossingsgericht, rust en overzicht onder alle omstandigheden.

5 minuten leestijd 12 januari 2020

Toon resources

 • How will deals done now deliver what the health ecosystem needs next? (pdf)

  Download 1012 KB

In ons M&A Firepower-rapport voor 2020 onderzoeken we hoe life-sciencesbedrijven M&A kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op wat er komen gaat.

In 2019 werden in de life-sciencessector fusies en overnames (M&A) uitgevoerd met een totale waarde van 357 miljard USD, een absoluut record. Maar afgezien van het dealtotaal gaf de markt in 2019 een vertrouwd beeld te zien.

Bedrijven die een deal aankondigden, volgden meestal een vertrouwde formule: aankoop van geheel ontwikkelde of al op de markt gebrachte producten die aansluiten bij de interne strategische prioriteiten voor het behandelgebied. Vier megafusies met een gezamenlijke waarde van 231 miljard USD droegen aanzienlijk bij aan het algemene dealtotaal.

De wens om de focus op behandelgebieden te versterken bleef een belangrijke aanjager voor deals in 2019, zoals we al voorspelden in ons M&A Firepower-rapport voor 2019. Bij 20 van de 25 door ons geanalyseerde aangekondigde deals in de biofarmasector bleken de producten van het over te nemen bedrijf inderdaad de bestaande portfolio van de koper te overlappen in termen van behandelgebied of indicatie van het hoofdproduct.

De betreffende deals waren bovendien goed voor bijna 45% van de in 2019 bestede M&A-dollars.


      Firepower 2020 voor de wereldwijde life-sciencessector
Local Perspective IconEen lokaal perspectief

Waarom investeren in de Life Sciences sector aantrekkelijk is

In Nederland is het transactieklimaat in de Life Sciences sector gunstig. De ontwikkelingen, genoemd in het fire power rapport, spelen ook in de Nederlandse context. De toegenomen focus van big pharma, de focus op externe R&D, het aangaan van partnerships en snelheid van technologische innovaties bieden kansen voor Nederlandse life sciences ondernemingen.

De afgelopen jaren is de toegang tot kapitaal voor Nederlandse life sciences ondernemingen sterk vergemakkelijkt: het kapitaal bij venture capital en private equity is toegenomen én er is meer focus op life sciences ondernemingen. Deze ondernemingen spelen in op duurzame trends zoals de bevolkingstoename, de vergrijzing en ongezondere levensstijlen die leiden tot een toenemende zorgbehoefte, kortom: interessant voor investeerders.

Local contact

Patrick Boertien
EY Nederland Partner EY Strategy and Transactions

Hoewel recordbrekende dealtotalen voor een juichstemming zouden kunnen zorgen, blijft voorzichtigheid geboden. De hoge jaartotalen kwamen voornamelijk voor rekening van kopers in de farmaceutische sector, terwijl medtech- en biotechbedrijven aan de zijlijn bleven staan.

Peter Behner, EY Global Life Sciences Transactions Leader: "Het gaat er niet alleen om wat bedrijven kopen, maar ook om wat ze verkopen. Bedrijven stoten activa af die niet essentieel zijn voor hun groei, of die binnenkort in die categorie zullen vallen."

Het uitzonderlijke M&A-totaal voor 2019 kwam bovendien niet tot stand door grotere dealvolumes, maar door hogere uitgaven voor minder deals. De reden daarvoor was dat sommige potentiële kopers hun twijfels hadden over de hoge prijzen van overnamedoelen na een jarenlange hausse.

Het gaat er niet alleen om wat bedrijven kopen, maar ook om wat ze verkopen. Bedrijven verkopen activa die niet essentieel zijn voor hun groei, of die binnenkort in die categorie zullen vallen.
Peter Behner
EY Global Life Sciences Transactions Leader

Terugkijkend op 2019 suggereren de gegevens dat bedrijven voorrang blijven geven aan een productgerichte definitie van innovatie. Het gevaar hiervan is dat bedrijven zich te veel gaan richten op de ontwikkeling van behandelingen en apparaten die zich onvoldoende onderscheiden van de concurrentie.

Vooruitkijken naar 2020

Ondanks zorgen over een economische recessie die de bredere M&A markt zou kunnen temperen, lijkt 2020 opnieuw een robuust dealjaar te zullen worden voor de life-sciencessector. EY-modellen suggereren zelfs dat portfolio-optimalisatie op vier behandelgebieden, te weten oncologie, immunologie, besmettelijke ziekten, hart- en vaatziekten en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zou kunnen resulteren in een kleine 300 miljard USD aan M&A.

Optimalisatie van portfolio's

285 miljard USD

Potentiële M&A-waarde op basis van deals op vijf behandelgebieden

We voorspellen dat de volgende thema's in het komende jaar belangrijk worden:

 • Grote farmaceuten zullen behandelgebieden met een lagere prioriteit verder afstoten om zich nog meer te richten op specifieke behandelgebieden en bedrijfsmodellen.
 • Medtechbedrijven zullen actiever worden op de M&A-markt, met name als de waardering van overnamedoelen afneemt.
 • Grote biotechbedrijven zullen hun M&A-activiteiten intensiveren wanneer hun groei-uitdagingen te nijpend worden om te negeren.
 • Het is zeer onwaarschijnlijk dat M&A-dealtotalen het niveau van 2019 zullen halen, tenzij meerdere megafusies ter waarde van ruim 40 miljard USD (biopharma) of 10 miljard USD (medtech) worden aangekondigd.

In de afgelopen twee decennia is de toegang tot externe innovatie essentieel geworden voor de groei van life-sciencesbedrijven, en dit zal ook de M&A-activiteiten in 2020 aanjagen.

Tenzij er al uitgebreide interne onderzoekscapaciteiten aanwezig zijn, zijn de doelen die buiten onze organisaties worden ontwikkeld meestal meer gedifferentieerd – en daarom waardevoller – dan de intern ontwikkelde doelen.
Stefan Oelrich
Lid van de raad van bestuur en hoofd van de divisie Pharmaceuticals van Bayer AG

Gezien de nog altijd hoge prijsniveaus moeten bedrijven verder kijken dan M&A en bedenken hoe ze partnerships en andere externe innovatiemodellen kunnen inzetten om voordeliger capaciteiten te ontwikkelen en disruptieve verandering te vermijden. Dat geldt met name voor het digitale domein, aangezien de meeste bedrijven te weinig investeren in de datagestuurde en digitale technologieën die in de toekomst waardeverhogend zouden kunnen zijn.

Doordat er momenteel weinig nadruk ligt op deals in de digitale sector, hebben veel bedrijven te weinig capaciteiten die reële voordelen bieden naarmate patiëntresultaten, klinische efficiency en kostenmetingen belangrijker worden voor de waardepropositie van de onderneming. Life-sciencesbedrijven zouden daarom prioriteit moeten geven aan partnerships met nieuwe of bestaande stakeholders in het gehele gezondheidsecosysteem.

Stefan Oelrich, lid van de raad van bestuur en hoofd van de divisie Pharmaceuticals van Bayer AG, zegt: "Tenzij er al uitgebreide interne onderzoekscapaciteiten aanwezig zijn, zijn de doelen die buiten onze organisaties worden ontwikkeld meestal meer gedifferentieerd, en daarom waardevoller, dan de intern ontwikkelde doelen."

De partnerships zouden van conventionele eigendomsmodellen moeten overstappen op structuren die risico's en beloningen toewijzen op basis van de manier waarop middelen, inclusief analytische vaardigheden en data, tussen de diverse partijen worden gedeeld.

Voor het opzetten van deze partnerships is een mentaliteitsverandering vereist. Bedrijven zullen niet alleen succes behalen dankzij hun intellectuele eigendommen, maar omdat ze toegang hebben tot essentiële gegevens waarmee de zorg zelf, klinische beslissingen en/of resultaten kunnen worden verbeterd.

Luister naar een samenvatting van het 2020 EY M&A Firepower report audiobook.

U kunt het audioboek ook vinden op:

 • iTunes (for iOS users)
 • Google Play Music (voor Android-gebruikers / alleen in de VS en Canada)
 • Spotify (voor iOS- en Android-gebruikers / kan worden beluisterd via smartphones en tablets) 

Samenvatting

Om te leveren wat het ecosysteem van de gezondheidszorg hierna nodig heeft, moeten biowetenschapsbedrijven dealmaking gebruiken om bedrijfsmodellen te focussen, groeikloven op korte termijn te dichten en toegang te krijgen tot toekomstige innovatie met behulp van modellen die verder reiken dan M&A. Ons 2020 EY M&A Firepower rapport (pdf) voorspelt wat belangrijk is voor biowetenschapsbedrijven om te weten en te doen in de komende jaren.

Over dit artikel

Door Pamela Spence

EY Global Health Sciences and Wellness Industry Leader and Life Sciences Industry Leader

Ambassador for outcomes-based performance and healthy aging. Advocate for women.

Lokale contactpersoon

EY Nederland Partner EY Strategy and Transactions

Zeer gecommiteerd, eerlijk advies, oplossingsgericht, rust en overzicht onder alle omstandigheden.