7 minuten leestijd 19 juni 2020

      Reframe your future lighthouse

Geeft u de toekomst opnieuw vorm, of bepaalt de toekomst uw vorm?

7 minuten leestijd 19 juni 2020

Toon resources

COVID-19 heeft de wereldeconomie op een nieuw spoor gezet. Inzicht in EY Megatrends kan u helpen de juiste strategische keuzes te maken.

Dit artikel maakt deel uit van het EY Megatrends 2020 en verder rapport

In maart veranderde de wereld. De COVID-19 pandemie heeft zorgsystemen tot het uiterste gedreven, heeft een groot deel van de wereldeconomie voor onbepaalde tijd in een impasse gebracht en heeft de maatschappelijke normen en interacties ingrijpend veranderd. Trends die nog ver weg leken, waren plotseling realiteit, waardoor de bestaande aannames werden ondermijnd en leiders zich gedwongen zagen om bedrijfsmodellen en strategieën te formuleren voor een heel andere economische, sociale en politieke omgeving.

Dus hoe krijgt u vat op deze nieuwe realiteit? We waarschuwen al geruime tijd dat disruptie niet alleen voortkomt uit technologieën en bedrijfsmodellen, maar ook kan worden veroorzaakt door verkiezingen, klimaatverstoring of, in dit geval, een pandemie. De EY Megatrends-aanpak biedt een overzichtelijke structuur, waarmee u een strategie kunt formuleren door over de grenzen van uw traditionele sector en bestaande concurrenten heen te kijken en zo potentiële bedreigingen en kansen te identificeren.

Dit jaar is een dergelijke aanpak belangrijker dan ooit. Met inzicht in de krachten die de tektonische platen van de wereld verschuiven, kunnen leiders vanuit een toekomstvisie scenario's voor groei formuleren die verder gaan dan de COVID-19-pandemie, en deze gebruiken om vandaag al een actieplan op te stellen. Kortom, EY Megatrends kan u helpen de toekomst van uw organisatie opnieuw vorm te geven en concurrentievoordeel te behalen in een verbeterde post-pandemische wereld.

Toon resources

Een nieuwe S-curve

Om te begrijpen waar we nu staan, moeten we begrijpen waar we vandaan komen. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereldeconomie over het algemeen een S-vormige groeicurve gekend die gekenmerkt wordt door een decennialange golf van globalisering, informatietechnologie en grondstofwinning. Succes betekende waarde creëren op basis van een steeds grotere omvang, schaal en efficiëntie, en streven naar wereldwijd marktleiderschap. Dit leverde aanvaardbare concurrentievoordelen op voor de lange termijn. Maar naarmate het systeem volwassen werd en de groei afnam, leverde een wereldwijde economie die gebaseerd was op een onbeperkte "take-make-waste"-productie steeds meer niet-duurzame resultaten op voor de samenleving, het milieu en het bedrijfsleven.

De pandemie heeft de overgang naar een nieuwe S-curve abrupt vervroegd. Het heeft ons bijna van de ene op de andere dag in een nieuwe renaissance of een wereldwijde reset doen belanden - en maakt mogelijk wat ooit ondenkbaar was. Werken op afstand is gemeengoed geworden, met werknemers die minstens even productief zijn, en bedrijven die overwegen om het hoofdkwartier van de organisatie te sluiten. De toekomst van het onderwijs op de campus wordt tegen het licht gehouden na een abrupte verschuiving naar virtueel leren. Veranderingen die zich sporadisch voordeden of waartegen men zich verzette, zijn noodgedwongen doorgevoerd en blijken opeens zeer effectief en duurzaam te zijn. Een groot aantal zal waarschijnlijk ook blijven.


      Covid-19 en de migratie naar een nieuwe s-curve

De pandemie heeft echter ook de breuklijnen van de economische ongelijkheid blootgelegd en zichtbaar gemaakt dat we allemaal kwetsbaarder zijn geworden door de zwakke punten in de sociale vangnetten. Dit kan een katalysator zijn voor trends waarover we al enige tijd spreken —- populisme, vernieuwde maatschappelijke afspraken, langetermijnwaarde en nieuwe economische parameters —- en die de verandering in de nieuwe S-curve kunnen versnellen. Daarom is het voor zakelijk leiders nu het moment om vraagtekens te zetten bij de voordelen van ogenschijnlijk positieve kortetermijnacties die op de lange termijn slechte resultaten opleveren. Een betere basis is denkbaar geworden.

Gebruik megatrends om uw blik te verruimen

Deze nieuwe S-curve is al een tijdje zichtbaar, zij het in de vorm van langetermijntrends die aan een verre horizon liggen. Het is de toekomst beschreven in EY Megatrends-rapporten , waarin maatschappelijke afspraken worden herschreven om meer inclusief en duurzaam te zijn, waardoor bedrijven worden gedwongen een proactievere rol te spelen bij het creëren van langetermijnwaarde. Een toekomst waarin het wereldwijde systeem een totale verandering ondergaat, van het verschuiven van de machtsdynamiek tot 3D-printen. Waar verrijkingstechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en het internet of things elk menselijk aspect veranderen, van het gedrag van de consument tot de aard van het werk.

Dat wil zeggen: we bevinden ons niet helemaal op onbekend terrein. Sommige bedrijven zijn de afgelopen jaren zelfs marktleider geworden door gebruik te maken van de nieuwe S-curve. Ze werden bestempeld als 'disruptors' of 'unicorns', waardoor ze zeldzaam en bijna mythisch leken. In het nieuwe normaal zijn ze dat echter allesbehalve - elk bedrijf zal zijn strategie en aanpak vernieuwen om te functioneren in de nieuwe realiteit.

Dus, hoe gebruikt u het EY Megatrends-framework? Allereerst geeft het in potentie een ontelbare verzameling van megatrends, omdat de primaire krachten zich voortdurend ontwikkelen en steeds weer nieuwe creëert. Dit helpt u om andere megatrends te identificeren op basis van de primaire krachten. In dit proces kunnen ontwerpdenken en design-based innovatie samengaan met creativiteit en analyse. Omgevingen die op deze principes zijn gebaseerd, zoals EY wavespace™-faciliteiten, stellen executives in staat om wat er allemaal mogelijk is, op een meeslepende manier te ervaren.


      Het voordeel van verstoring
EY Megatrends betwist ook een veronderstelling die bedrijven vaak maken dat dit leidt tot grote strategische risico's: de ontwikkeling van plannen die uitgaan van de huidige branchestructuur, concurrenten en winstmarges zal met een 5- tot 10-jarige planningshorizon blijven bestaan. Megatrends toont teams trends en krachten die ver buiten hun gebruikelijke analysegebied liggen, waardoor het risico dat ze "het volgende grote ontwikkeling missen" wordt gereduceerd.

Het EY Megatrends-framework onderscheidt verschillende soorten krachten, waardoor u prioriteit kunt geven aan krachten die relatief dichtbij zijn, terwijl u andere krachten die verder weg zijn (zoals zwakke krachten) kunt monitoren. Zo kunt u efficiënter investeren in middelen en tegelijkertijd de trends in de gaten houden die in de toekomst mogelijk investeringen vereisen.

Een vanuit de toekomst geredeneerde benadering

Organisaties zullen in de post-pandemische wereld succesvol zijn door de mens centraal te stellen, technologie snel in te zetten en op schaal te innoveren. Door de mens centraal te stellen, kunt u werkplekken en een marktaanbod ontwikkelen die bij werknemers en consumenten in de smaak vallen. Het sneller inzetten van technologie is van cruciaal belang in een omgeving waar de ontwikkeling van technologie alles beïnvloedt, van onderwijs tot werk en gezondheidszorg. En hoe beter u een tweeledige mentaliteit kunt aannemen om tegelijkertijd te plannen voor een disruptieve toekomst en tegelijkertijd vandaag te leveren, des te bedrevener zult u zijn om te anticiperen en uw product op de vereiste schaal op de markt te brengen.

Maar hoe? De uitdaging voor leiders die met disruptie te maken hebben is vergelijkbaar met het reconstrueren van een Formule 1-wagen, niet in de pits, maar op het circuit tijdens de race. We bevinden ons in de grootste wereldwijde disruptie uit de moderne geschiedenis. Om in deze nieuwe omgeving succesvol te kunnen zijn - de mens centraal stellen, technologieën sneller inzetten en innovatie snel opschalen - vereist een vanuit de toekomst geredeneerde planning. Megatrends-scenario's zijn hierbij van cruciaal belang: het formuleren van een strategie gebaseerd op de manier waarop de toekomst opnieuw zal worden vormgegeven, zal bepalen welke bedrijven de pandemie aangrijpen om een renaissance te ontketenen - en welke het risico lopen irrelevant te worden.

Deze vanuit de toekomst geredeneerde methode wijkt af van de standaardbenadering, waarbij de huidige situatie als uitgangspunt wordt genomen. Het is vooral geschikt voor periodes van disruptie - en zeker voor de disruptie van COVID-19 - die plannen op grond van historische trends zinloos maakt omdat er geheel nieuwe markten en ecosystemen ontstaan. Vanuit de toekomst redeneren verruimt het perspectief van bestuurders en helpt om de realiteit van een mogelijke toekomst onder ogen te zien waarin het bedrijf irrelevant zou kunnen worden of de industrie zelf volledig opnieuw zou kunnen worden gedefinieerd.

 • Vijf stappen om met EY Megatrends een vanuit de toekomst geredeneerde strategie te ontwikkelen

  1. Gebruik de megatrends om meerdere toekomstscenario's voor te stellen, zonder dat het verleden of het heden u in de weg staat. Pas de lijst met megatrends aan met factoren als uw sector- en kanaalmix.
  2. Begin met uw toekomstscenario's, creëer een strategische kaart met meerdere horizonten die een brug slaat van de toekomst naar het heden met een verzameling initiatieven die directe impact hebben - en de mogelijkheid bieden om in de loop van de tijd de opkomende of toekomstige markten te betreden.
  3. Ga na of u over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor toekomstige businessmodellen. Begin met het analyseren van het corebusiness model en bedrijfsactiviteiten, en betrek daar vervolgens uw externe ecosysteem van partners en andere stakeholders bij.
  4. Neem de spanning weg tussen langetermijninvesteringen en winstdruk op de korte termijn door een model met twee snelheden te ontwikkelen, waarbij u streeft naar onmiddellijke waardecreatie, zelfs wanneer u initiatieven prioriteit geeft die de basis leggen voor strategieën op de langere termijn.
  5. Blijf continu monitoren, experimenteren, evalueren, uitvoeren en leren.

Samenvatting

De COVID-19 pandemie heeft de wereldwijde megatrends versneld, waardoor de wereld in een nieuwe S-curve van groei terecht is gekomen. Deze wereldwijde reset maakte een verandering mogelijk die een paar maanden geleden ondenkbaar leek, en daarmee ook de mogelijkheid om de post-pandemische wereld ten goede vorm te geven. EY Megatrends biedt leiders een structuur om door deze ongekende verandering te navigeren en de toekomstige groeimogelijkheden in kaart te brengen. Met een vanuit de toekomst geredeneerde aanpak die op megatrends gebaseerde scenario's verbindt met concrete strategische acties kunnen bedrijven zich vandaag de dag positioneren voor succes op de lange termijn.

Over dit artikel