Persbericht

28 september 2023 Amsterdam, NL

Focus op strategie levert waarde op voor klanten, medewerkers en maatschappij

Omzet en winst EY Nederland stijgen in jubileumjaar.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Assurance Tax Consulting
 • Focus op het creëren van langetermijnwaarde
 • In volume groeide de omzet met 9,8%, van €986 miljoen naar €1.083 miljoen
 • Onze NextWave strategie fungeert als baken voor onze purpose Building a better working world
   

Accountants- en adviesorganisatie EY Nederland bestaat dit jaar 140 jaar, een jubileumjaar waarin de organisatie onverminderd is doorgegaan met het creëren van blijvende waarde voor klanten, medewerkers en de maatschappij. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde geïntegreerde jaarverslag over het boekjaar 2022-2023.

“Onze focus ligt op het creëren van lange termijnwaarde”, stelt Jeroen Davidson, voorzitter raad van bestuur van EY in Nederland. “Onze NextWave strategie, waarin onze purpose ‘Building a better working world’ fungeert als baken, helpt ons om de juiste keuzes te blijven maken. Tegen de achtergrond van snel veranderende markt-, economische en geopolitieke omstandigheden zijn we op een hoog niveau blijven investeren in de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten, het welbevinden van onze medewerkers en onze participatie aan de Nederlandse samenleving. En dat werpt zijn vruchten af. De waardering die we krijgen van klanten is onverminderd hoog terwijl medewerkers in meerderheid EY zien als een ‘great place to work’ en spreken van een exceptionele ervaring. Daarnaast zijn we verschillende samenwerkingen aangegaan met maatschappelijke partijen om onze betrokkenheid bij de samenleving nog verder te versterken. Ik ben er dan ook trots op dat we het afgelopen boekjaar hebben kunnen afsluiten met tevredenstellende resultaten. Daar ben ik alle partners en medewerkers dankbaar voor.” 

Belangrijke resultaten

 • In volume groeide de omzet met 9,8%, van €986 miljoen naar €1.083 miljoen;
 • De winst steeg met 5,1%, van €221 miljoen naar €232 miljoen;
 • De operationele kosten stegen onder andere door hogere personeelskosten en investeringen met 11,3%, van €761 miljoen naar €849 miljoen;
 • Naar omzetbijdrage blijft Assurance het grootste bedrijfsonderdeel, gevolgd door Tax, Consulting en Strategy and Transactions. Bij Assurance nam de omzet toe met €38 miljoen tot €397 miljoen, de omzet binnen Tax groeide met €24 miljoen en kwam uit op €338 miljoen, bij Consulting was er sprake van een stijging met €26 miljoen tot €213 miljoen en Strategy and Transactions sloot het jaar af met een omzet van €87 miljoen, een daling van €3 miljoen ten opzichte van het voorgaande boekjaar;
 • Het gemiddelde aantal medewerkers (FTE) steeg met 5,8%, van 4.362 naar 4.614;
 • Het verloop onder medewerkers daalde van 19,6% naar 12,2%;
 • Het aantal deelnemers aan maatschappelijke programma’s steeg naar 1.560.

Hogere operationele kosten

In het boekjaar zijn de operationele kosten toegenomen maar mede als gevolg van incidentele posten bleef de toename beperkt tot 11,3%. De loonkosten stegen in lijn met de competitieve arbeidsmarkt. Ook de investeringen in automatisering, innovatie en kwaliteit van de dienstverlening bleven op een hoog niveau. Volgens voorzitter Davidson zijn deze kosten nodig om in de dynamiek van sterk concurrerende markten een leidende rol te kunnen blijven spelen. “Wij willen voor de dienstverlening aan onze klanten het beste talent blijven aantrekken en behouden. In een markt waarin talent nog steeds schaars is en kosten door inflatie toenemen, stijgen ook de loonkosten. Bovendien willen we onze mensen inzetten op projecten waarin ze maximaal toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat betekent dat we repeterende werkzaamheden zoveel mogelijk automatiseren en veel tijd en geld investeren in het ontwikkelen van slimme tools om onze mensen in staat te stellen de hoge kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden.”

Veerkrachtige organisatie

Het afgelopen boekjaar stond grotendeels in het teken van project Everest, het voornemen van de internationale EY-organisatie om EY wereldwijd om te vormen tot twee zelfstandige, multidisciplinaire firma’s. Eén gericht op het leveren van accountancy diensten, de ander op consultancy diensten. Door onvoldoende draagvlak en veranderde marktomstandigheden is dit project stopgezet. Jeroen Davidson: “Voor EY Nederland heeft het stopzetten geen directe gevolgen. Gedurende het gehele traject zijn wij dicht bij elkaar gebleven waardoor wij ook snel weer met de gehele praktijk als één organisatie konden doorgaan.”

Maatschappelijk betrokken

In het afgelopen boekjaar heeft EY sterk ingezet op het vergroten van zijn betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving. Volgens Jeroen Davidson past dat ook bij een organisatie met een maatschappelijke opdracht. “Wij leren door onze samenwerking met organisaties uit de kunst, cultuur en jongeren op een andere manier te kijken naar onze dienstverlening en rol in de samenleving. Nieuwe samenwerkingen zijn onder andere tot stand gekomen met het Nederlands Film Festival en de Dutch Design Foundation. Daarnaast blijven wij kennis delen door het uitbrengen van sector rapporten en bijeenkomsten. Ook ben ik blij dat het aantal medewerkers dat deelneemt aan maatschappelijke activiteiten in Nederland, als onderdeel van ons internationale Ripples programma, is gestegen tot 1.560.”

Dienstverlening

In de dienstverlening aan onze klanten voeren duurzaamheid en technologie, waaronder AI, de boventoon. Davidson: “Bedrijven hebben nog veel werk te verrichten om op tijd te kunnen voldoen aan nieuwe ESG regelgeving. Nieuwe technologieën en de beheersbaarheid daarvan vormen ook een uitdaging voor veel bedrijven. Daardoor neemt ook de druk op onze organisatie toe om voldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar te hebben voor onze klanten om ze te helpen bij deze opgave. Ik ben ervan overtuigd dat we daarin zullen slagen.”

Na het sluiten van het boekjaar maakte de internationale EY-organisatie bekend dat het $1,4 miljard, van het driejarige commitment uit 2021 om $10 miljard te investeren in auditkwaliteit, technologie, innovatie en medewerkers, investeert in kunstmatige intelligentie en de lancering van het eigen AI-platform EY.ai. Met dit platform combineert EY kennis, technologie en tools zodat klanten en medewerkers efficiënt toegang kunnen krijgen tot de voordelen van AI. Davidson: “In al onze professies neemt de rol van AI snel toe. Door deze investering kunnen we al onze medewerkers de juiste trainingen en hulpmiddelen bieden zodat we ook onze klanten kunnen adviseren en ondersteunen om AI te omarmen en in hun eigen bedrijfsvoering toe te passen.”

Medewerkers en partners

Het afgelopen jaar is veel tijd en energie gestoken in het welbevinden van medewerkers. “Wij willen dat medewerkers een exceptionele ervaring bij EY opdoen. Uit intern onderzoek blijkt dat we daarin slagen, 78% van alle medewerkers geeft aan dat zij dit ook zo ervaren. Ook geeft 82% van alle medewerkers aan dat zij EY zien als een ‘great place to work’ ”, aldus Davidson. Deze inspanningen hebben ertoe bijgedragen dat het verloop onder medewerkers is gedaald van 19,6% naar 12,2% en is de organisatie erin geslaagd om het behoud van toptalent te verhogen tot 90%.

Het aantal medewerkers en partners uitgedrukt in FTE nam in het boekjaar toe. Gedurende het boekjaar werkten gemiddeld 4.614 medewerkers bij EY in Nederland, waarvan 531 in de ondersteunende diensten. Daarmee steeg het aantal medewerkers met 5,8% ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal partners steeg, van 249 naar 254.