Klaudia Pliszka

Klaudia Pliszka

EY Academy of Business, Koordynator projektów szkoleniowych

Pod opieką Klaudii znajdują się szkolenia z MSSF oraz US GAAP. Klaudia jest również odpowiedzialna za szkolenia dla biegłych rewidentów.

Biuro Warszawa, PL

Klaudia jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie jako Event Manager, a w EY Academy of Business pełni rolę koordynatora projektów szkoleniowych.

Na co dzień Klaudia nadzoruje szkolenia z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – MSSF oraz US GAAP. W zakres jej odpowiedzialności wchodzą również szkolenia dla biegłych rewidentów.

Kontakt