Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 48

    İstanbul, 11 Haziran 2021       

   Konu:  SGK Borç Yapılandırma Uygulaması İçin Bir Öneri

Bilindiği üzere, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikler 46 ve 47 nolu sirkülerlerimiz ile sizlerle paylaşılmıştır.

Müşterilerimizden gelen bir soru özelinde iş bu Sirkülerin hazırlanması faydalı görülmüştür.

Soru: Kanun ve Genelge’ de 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde (09.06.2021 öncesi) bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan borçlar ifadesi kullanıldığı için, henüz tahakkuk etmemiş, doğmamış borçlar için de bu Kanundan faydalanabilir miyiz?

Örneğin; 2021/Nisan ayı ve öncesine ilişkin olmakla birlikte henüz hiçbir işlem yapılmamış olmasına rağmen, 2021/Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bu düzenlemeden faydalanabilir miyim? Nasıl faydalanabilirim?

Cevabımız; EVET, faydalanabilirsiniz. (Bir önceki düzenlemede bu imkân bulunmamaktaydı).

Kanun’un m.8/3 bendinde “Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki alacaklar ile 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen alacaklardan bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar tahakkuk edenler de bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılandırılır” hükmü vardır.

Dolayısıyla;

31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili daireye başvuruda bulunmak kaydıyla 30 NİSAN 2021 günü ve önceki dönemlere ait sigorta primi, idari para cezası, isteğe bağlı sigorta primi, özel bina/ihaleli iş dolayısıyla hesaplanan eksik işçilik tutarları, yersiz veya fazla ödenen gelir/aylıklar ile kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların ödemesi gereken prim tutarlarından, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (01.11.2021) tahakkuk eden alacaklar da yapılandırılabilecektir.

Bu anlamda örneğin 2020/Mart ayı için ilave sigorta primine esas kazanç bildirimini 2021/Temmuz ayında yaptığımızda da, 31.08.2021 tarihine kadar başvurmak ve ilk taksiti 1/11/2021 (bu tarih dâhil) (31/10/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) ödeyerek yapılandırma şansından faydalanabiliriz.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da 31.08.2021 tarihine kadar dilekçe verilmesi halinde, 31.08.2021-01.11.2021 arasında, 2021/Nisan ayı öncesi döneme ilişkin tahakkuk edecek borçlar için de yapılandırma düzenlemesinden faydalanılacak olunmasıdır.

ÖNERİ: MEVCUT DURUMDA BORCUNUZ YOKSA BİLE 31.08.2021 TARİHİNE KADAR SGK’YA İŞYERİ NUMARANIZI BELİRTEREK BORÇ YAPILANDIRMA DİLEKÇESİ VERMENİZ TAVSİYE EDİLİR.

YARARI: 2021/NİSAN ÖNCESİ OLMAKLA BİRLİKTE 01.11.2021 TARİHİNE KADAR MARUZ KALINABİLECEK (ASGARİ İŞÇİLİK, SİGORTALILIK, İNCELEME, SONRADAN VERİLEN PRİM BELGESİ VB).PRİM VE İDARİ PARA CEZALARINDA ÇOK AVANTAJLI YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANILABİLECEKTİR.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.